2015-11-02

Hero Image

Så bekvämt är det inte – normkritisk design

Vad är normkritisk design och normkritisk innovation? Hur kan design bidra till ökad medvetenhet om normer, jämställdhet och förändring? Vinnova-projektet Origo anordnar konferens den 2 december.

Varför är motstånd, provokation och nejsägare viktiga för innovatörer, verklig kreativitet och seriöst nytänkande? Kom till Högskolan i Halmstad den 2 december och ta del av resultat och erfarenheter från det Vinnova-finansierade projektet Origo som med normkritisk design har lyft jämställdhetsfrågor på ett helt nytt sätt.

Ta del av normkritiska designkoncept med koppling till bland annat hälsoteknik och brandförsvaret. Lyssna på Alf Rehn, professor i företagets organisation och ledning vid Åbo Akademi, som pratar om när det farliga tänkandet är vår värdefullaste resurs.

Välkommen till en dag som handlar om varför vi måste röra oss utanför vår bekvämlighetszon för att kunna skapa nya och radikala idéer som kan leda till förändring och innovation.

Information

Datum: 2 december 2015
Tid: 12.00–15.30
Plats: Högskolan i Halmstad, lokal meddelas senare
Sista anmälningsdag: 27 november

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo