2016-10-28

Hero Image

Röster om manlighet, fem nya filmer från SKL

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har inom sin satsning på maskulinitet och jämställdhet tagit fram filmer som diskuterar den maskulina normen på flera områden.

Filmerna lanserades den 26 oktober i samband med SKL:s första regionala konferens för året på temat män och jämställdhet, och finns nu tillgängliga för alla här på Jämställ.nu och i SKL Jämställdhets youtubekanal. I filmerna möter du personer som förändrar mansnormer och som hittar nya former för att upptäcka och diskutera könsnormer på fem olika områden:

  • Normer för män
  • Män i förskolan
  • Män och våld
  • Män och barn
  • Män och hälsa

Om satsningen Maskulinitet och jämställdhet

SKL har träffat en överenskommelse med regeringen om en särskild satsning under 2016 för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Satsningen ska öka medvetenheten om mäns och pojkars roll, ansvar och perspektiv i jämställdhetsarbetet.-Kommuner, landsting och regioner ska få inspiration till särskilda insatser för att påverka destruktiva och begränsande normer kring maskulinitet.

En omfattande kartläggning ska visa vad kommuner, landsting och regioner har gjort på området från 2006 fram till idag, och lägga en grund för det fortsatta arbetet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo