2015-02-17

Hero Image

Regionalt nätverk ger hållbart jämställdhetsarbete

I satsningen Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) får medverkande stöd på nationell nivå genom Nationella sekretariatet för genusforskning. Men för att satsningarna ska få brett genomslag även regionalt har Länsstyrelsen Skåne startat ett nätverk för myndigheternas erfarenhets- och kunskapsutbyte.

I regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering i Myndigheter ska 41 myndigheter arbeta särskilt med jämställdhetsintegrering under de kommande fyra åren. Av de medverkande myndigheterna var 18 stycken pilotmyndigheter under 2013-2014.

– Vi ska vara ett aktivt stöd på regional nivå nu när JiM-satsningen tar ny fart med ännu fler myndigheter, säger Sara Lhådö, särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Skåne och samordnare för det nystartade nätverket.

Redan nappat

Nätverket består av representanter för de medverkande myndigheterna och tanken är att de ska ses två gånger per år. Dessemellan kan de få stöd av Länsstyrelsen med exempelvis fortbildningsinsatser och metodstöd.

– Skatteverket Syd och Kriminalvården Syd har redan nappat och haft fortbildningsinsatser för sin personal. Ett av Tillväxtverkets programkontor står näst på tur, säger Sara Lhådö.

Hållbar jämställdhetsintegrering

Stor vikt läggs även vid erfarenhets- och kunskapsutbyte. Att dela med sig av bra idéer och metoder kan ofta inspirera och bidra till förändringsarbetet.

– Vi kommer dessutom att anordna en myndighetsgemensam basutbildning efter sommaren då varje deltagande myndighet får tillgång till ett antal platser. Det blir en kompetenshöjande insats och samtidigt en möjlighet till erfarenhetsutbyte myndigheterna emellan, berättar Sara Lhådö vidare.

”Nätverksträffarna ska vara en del av arbetet för att stötta myndigheterna till en hållbar jämställdhetsintegrering.”

Nätverksträffarna ska vara en del av arbetet för att stötta myndigheterna till en hållbar jämställdhetsintegrering. I jämställdhetsstrategin för Skåne lyfts viktiga framgångsfaktorer för en hållbar jämställdhetsintegrering. Dessa är betydelsen av kunskap, att arbetet är ledningsstyrt, att det finns en tydlig viljeinriktning, ett aktivt erfarenhetsutbyte samt att synliggöra förändringsarbetet.

– Vi hoppas att de deltagande myndigheterna i syd kommer att nå framgång i detta spännande utvecklingsarbete, avslutar Sara Lhådö.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo