2014-09-25

Hero Image

Realisera jämställdhet – en innovationstävling

Konsultföretaget AddGender AB har fått 40 000 kronor från Vinnova för att anordna en innovationstävling med syfte att eftersöka nya tillvägagångssätt att realisera kopplingen mellan jämställdhet och lönsamhet. Målet med själva planeringsfasen är att finjustera tävlingens problemformulering med hjälp av en projektledare och en workshop som samlar aktuella aktörer.

– Med hjälp av att förverkliga en innovationstävling på ämnet jämställdhet, hoppas vi kunna upptäcka nya roliga, kreativa och användbara lösningar som realiserar kopplingen mellan lönsamhet och jämställdhet. Detta eftersom vår fleråriga erfarenhet som entreprenörer inom området har visat oss att detta är i dagsläget något som saknas i Sveriges näringsliv – trots att forskning och erfarenhet visar på att kopplingen finns där på flera olika sätt, säger Pernilla Alexandersson som leder projektet och är VD för AddGender AB.

Workshopen kommer att genomföras under september-oktober 2014 och ha fokus på att finsjustera tävlingens problemformulering för att sedan möjliggöra att söka bidrag för att genomföra en innovationstävling med stöd av Vinnova. Delmål med denna fas är således att arbeta fram regler för tävlingen och utforma en begriplig och lösbar problemformulering som engagerar, motiverar och mobiliserar externa aktörer. Vi vill även kartlägga de lösningar som finns i dagsläget, för att tydliggöra utgångsläget och undersöka vilka perspektiv som kan behöva inkluderas i problemformuleringen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo