Hero Image

Skogsindustrin ska bli mer jämställd

Skogsarbete är så tungt att bara män klarar av det. Det är bara en av de myter som omger den mansdominerade skogsindustrin. Länsstyrelsen har genomfört ett flertal satsningar för att göra skogssektorn mer jämställd.

Skogsindustrin är en av de största arbetsmarknaderna i Sverige och kommer behöva mycket arbetskraft de närmaste åren. Om sektorn fortsätter att rekrytera från halva befolkningen kommer det bli svårt att fylla behovet. Därför bestämde sig länsstyrelsen i Västerbottens län för att stötta skogsindustrin i att bli mer jämställd.

En av de första åtgärderna var att anordna en heldag med föreläsningar och workshops i Skellefteå. Länsstyrelsen bjöd in skogsägare, kvinnonätverk, naturbruksgymnasium, representanter från myndigheter och företagarföreningar som Skogstekniska klustret och Norra Skogsägarna, en ekonomisk förening som ägs av enskilda skogsägare.

– En lärdom från dagen var att det inte spelar någon roll hur mycket vi arbetar med utbildning och rekrytering om kvinnor ändå slutar på grund av den verklighet de möter ute på arbetsplatserna. Så länge kvinnor till exempel är med om att kunder vägrar hälsa på dem på grund av deras könstillhörighet så kommer andelen inte öka, säger Maria Stefansson, jämställdhetshandläggare vid länsstyrelsen i Västerbottens län som tillsammans med tidigare jämställdhetsdirektör Helena Österlind har arbetat med jämställdhet inom skogssektorn.

Frågan var viktig

Efter konferensen arbetade länsstyrelsen fram en jämställdhetsstrategi för skogssektorn. Att skriva strategin hade avgörande betydelse för det fortsatta arbetet, det var då som kontakter knöts, möten hölls och människor samlades i arbetet för en jämställd skogsindustri.

Nästa steg för länsstyrelsen var att göra en jämställdhetsanalys. Den låg sedan till grund för en utbildningssatsning för ledare inom skogsindustrin.

Utbildningen genomfördes i ett nära samarbete med Norra Skogsägarna. Maria Stefansson berättar att det till en början var lite trögt att få folk att nappa på erbjudandet,

– Men en VD för en av de större aktörerna på marknaden svarade på inbjudan genom att maila och inkludera alla som fått inbjudan. Han skrev att han tyckte att det var ett jättebra initiativ och att han gärna ville komma. Det var vad som krävdes, att någon med stort förtroendekapital inom branschen signalerade att frågan var viktig. Efter det rasade anmälningarna in.

Måste stöttas av ledningen

Arbetet med skogssektorn har gjort att kontakterna mellan industrin och länsstyrelsen har stärkts. Kunskapsnivån inom jämställdhet har styrkts och frågan har fått en helt ny dignitet. Bland annat arbetar Skogstekniska klustret numera med att jämställdhetsintegrera sina affärsplaner.

Maria Stefansson tycker att deras arbete följer det som forskning visar, att jämställdhetsarbete måste initieras och stöttas av ledningen inom verksamheter. Hon tror att de goda effekterna beror på att länsstyrelsen aktivt sökt upp skogssektorn.

”Vi var där de är; i skogen. Vi besökte deras mässor, träffades i deras lokaler och såg alltid till att vår information fanns med när de träffades. Vi kan inte sitta och tro att skogen ska komma till oss.”

Som ett led i det har länsstyrelsen också varit med och arrangerat ett skogskollo för tjejer. Syftet var att öka tjejers kunskap och intresse för skogen som arbetsområde. Kollot hölls första gången 2012 och har blivit en aktivitet som återkommer varje sommar.

Att samarbeta med etablerade aktörer var en annan framgångsfaktor.

– De hade redan gott renommé och stort förtroendekapital inom branschen och det hjälpte oss att hitta rätt vägar och användbara strategier. Nu ska en uppföljning göras, berättar Maria Stefansson.

Arbetet har också gett inspiration och mersmak internt. Nu tittar länsstyrelsen på andra områden, till exempel gruvnäringen.

 

Karolin Kalle Röcklinger
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo