Hero Image

Myndigheters bildspråk påverkar

Som en del i arbetet med jämställdhetsintegrering har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor granskat sitt kommunikationsmaterial och tagit fram en ny bildpolicy.
– Vi ska visa mångfalden i samhället, säger kommunikationschefen Anders Hagqvist.

Målet med jämställdhetsintegreringen är att hela MUCF:s verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Det gäller till exempel den kunskap som tas fram av myndigheten och vid fördelningen av bidrag. Vidare ska myndighetens information och kommunikation vara jämställd och normkritisk. Genom sitt arbete vill MUCF sprida goda exempel och bidra till att målen för jämställdhetspolitiken nås.

Korrekt skildring av samhället med ny bildpolicy

– Bildpolicyn ska hjälpa oss att undvika olämpliga bilder men också se till att vi skildrar samhället på ett korrekt sätt. Våra bilder ska inte kunna uppfattas som sexistiska eller kränkande, och de bilder vi har ska visa mångfalden i samhället. Det kan verka självklart, men det är viktigt att ha det nedskrivet så att vi håller diskussionen om bilderna levande, säger Anders Hagqvist.

”Våra bilder ska inte kunna uppfattas som sexistiska”

Helhetsintrycket är avgörande

Innan MUCF tog fram policyn så gjorde de ett kollage av de bilder de använder. De diskuterade både de enskilda bilderna och det samlade intrycket.

– Det räcker inte att bara analysera bilderna var för sig utan vi måste tänka på vilket mönster de bildar tillsammans. När vi tittade längre bak i tiden fann vi någon enstaka bild som vi kanske inte skulle ha publicerat idag, men den viktigaste lärdomen är att även om varje enskild bild kan vara okej så gäller det att vara observant på helheten så att den ger en representativ bild av samhället, säger Anders Hagqvist.

I analysen framkom att det var ungefär lika många kvinnor och män på bilderna, och det fanns personer med olika bakgrund. Det syntes att personalen jobbar medvetet med bildvalen, men Anders Hagqvist konstaterar att detta inte kan tas för givet.

– Bildpolicyn slår fast våra gemensamma mål och är ett viktigt verktyg när vi lägger ut uppdrag på konsulter. Policyn ska till exempel skickas till fotografer som vi anlitar.

Bilder riktade mot ungdomar är särskilt viktiga

Det är viktigt för alla myndigheters kommunikationsavdelningar att spegla samhället som det ser ut, men kanske är det särskilt viktigt för de som riktar sig till ungdomar.

”Genom vårt material påverkar vi både hur ungdomar uppfattas och hur ungdomar uppfattar samhället”

– Genom vårt material påverkar vi både hur ungdomar uppfattas och hur ungdomar uppfattar samhället. De håller på att forma sin syn på världen och då ska inte vi ge en falsk bild eller sprida stereotyper.

Jämställ.nu
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo