Hero Image

Trygga resor får fler att åka kollektivt

I Kalmar undvek många kvinnor att ta bussen hem på kvällarna eftersom de kände sig otrygga på väg hem från hållplatsen. Med nattstopp – möjligheten att själv stiga av där man vill – har resandet ökat.

När Kalmar kommun undersökte om resenärerna kände sig trygga i kollektivtrafiken, såg man att det var fler resenärer som avstod från att åka buss på kvällstid till vissa bostadsområden.

Framförallt kvinnor förklarade att de valde bort kollektivtrafiken för att de kände sig otrygga på vägen mellan hållplatsen och hemmet.

Resenärernas känsla av otrygghet stod i vägen för kommunens mål om att få fler att resa kollektivt. Tillsammans med Kalmar länstrafik löste kommunen problemet genom att införa så kallat nattstopp.

Så funkar nattstopp

Nattstopp innebär att passagerare som åker ensamma kan komma överens med chauffören om att bli avsläppt på en viss plats, alltså även mellan två ordinarie hållplatser, till exempel på en plats som är närmare hemmet eller där det känns mer tryggt än på en hållplats.

”Det var ett sätt att få framför allt tjejer och kvinnor medvetna om att möjligheten finns.”

Chauffören släpper av passageraren genom framdörren men behåller de bakre dörrarna stängda så att ingen annan kan gå av. På så sätt kan resenären vara säker på att ingen följer efter dem på vägen hem. Ensamresenärer erbjuds nattstopp i hela Kalmar kommun från klockan nio på kvällen och fram till sista turen.

Nattstoppet lanserades med annonser på bussarna, men kommunen lät också göra en reklamfilm som visades på bio med filmen Sex and the city.

– Det var ett sätt att få framför allt tjejer och kvinnor medvetna om att möjligheten finns, berättar Ann-Sofie Lagercrantz som är utvecklingsledare för jämställdhet i Kalmar kommun.

Inspiration från Toronto

Idén med nattstopp har kommunen importerat från Toronto där det kallas request stop och används just som insats för att öka kvinnors trygghet.

Det var inte särskilt svårt att införa nattstoppet. I början fanns ett visst motstånd bland busschaufförerna. De menade att risken för förseningar och olyckor kunde öka. Farhågorna infriades inte, tvärtom. En liten insats gav stor utväxling.

Tjänsten infördes inledningsvis på försök i vissa områden av Kalmars tätort. Efter ett år mättes effekten av insatsen genom frågor i polisens trygghetsundersökning, en tjänst som Kalmar kommun beställer var tredje år.

En framgångsrik insats

Det visade sig att insatsen fungerade. I de områden där nattstopp prövades blev det en kraftig minskning bland dem som avstått från att ta bussen hem på kvällarna. Nattstopp är nu permanentat och erbjuds på alla linjer i hela kommunen.

”Många kommuner har visat intresse för Kalmars arbete, inte minst Borås stad där man nyligen har beslutat sig för att införa nattstopp.”

Nattstopp har alltså blivit en framgångssaga och det har bidragit till att kommunens når ett verksamhetsmål: ökat resande med kollektivtrafik.

– Idag har kollektivtrafiken helt lagts på länstrafiken, men de har behållit tjänsten som vi utvecklade tillsammans, vilket ju är väldigt roligt, berättar Ann-Sofie Lagercrantz.

Och konceptet sprider sig. Många kommuner har visat intresse för Kalmars arbete, inte minst Borås stad där man nyligen har beslutat sig för att införa nattstopp.

Mikael Almén
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo