Hero Image

Brandkunskap som når även flickor

Det är viktigt att alla vet hur man förebygger bränder och vad man ska göra om katastrofen inträffar, inte minst barn. Men ofta har information och utbildningar i första hand nått pojkar. Nu tar räddningstjänsterna i Östra Götaland och Jönköping fram nytt material för nå ut bättre till flickor.

Inom Räddningstjänsten Östra Götaland, som bland annat omfattar Linköping och Norrköping, har man bedrivit jämställdhetsarbete under flera år.

– Men vi har mest haft fokus på våra egna arbetsplatser, inte på vår verksamhet gentemot medborgarna, konstaterar brandingenjören Samuel Andersson.

Förebyggande arbete

Mycket av räddningstjänstens jobb handlar om att arbeta förebyggande. Det är viktigt att alla medborgare vet hur man bäst förebygger bränder och andra katastrofer och ­– om de ändå inträffar – hur man räddar sig själv och sina medmänniskor.

Det ska inte vara någon skillnad mellan kvinnor och män i förmågan att agera innan, under eller efter en olycka.

– När vi gick igenom vårt utbildningsmaterial till förskolan kunde vi dock se att det alltid var en kvinna som råkade illa ut, och när hon ringde SOS var det en mansröst som svarade.

Förlegat material

I det gamla materialet sätter kvinnor upp brandvarnare (arbetar förebyggande) medan männen kommer och räddar kvinnor och barn ur lågorna (är hjältarna).

Vid de praktiska momenten i årskurs 4 när räddningstjänsten gör skolbesök ser man också att pojkarna tar för sig och släcker bränder, ivrigt påhejade av sina kompisar, medan flickorna står vid sidan om och ser på. Och i årskurs 7, då väljer många flickor att utebli helt. De skolkar helt enkelt.

Genuspedagog ser över material

– Man kan säga att både vårt utbildningsmaterial och reaktionerna på det speglar attityder i samhället, men på vilket sätt bidrar vi på Räddningstjänsten själva till den ojämlika bilden? Upprätthåller vi den? Kan man säga att vi levererar en jämställd service?

Samuel Andersson svarar själv på frågan, och svaret blir nej.

”Kan man säga att vi levererar en jämställd service?”

– Vi har anlitat en genuspedagog som håller på att gå igenom allt vårt studiematerial. Framöver kommer det att se helt annorlunda ut. Vi har större fokus på kvalitet än tidigare, och är uppmärksamma på att vi inte bara förmedlar vad vi gör utan även hur vi gör det. Målet är en jämställd utbildning.

Kvinnor och flickor saknades

Även Räddningstjänsten i Jönköping har deltagit i olika jämställdhetsprojekt. Här fick man upp ögonen för att den målarbok som delas ut till barn i förskoleåldern, men också i samband med studiebesök och kampanjer, behövde revideras. Målarboken delas ut till ungefär 1500 barn varje år. Flickor och kvinnor fanns överhuvudtaget inte med i illustrationerna i den.

– Målarboken gjordes för 25 år sedan och när vi nu granskade den ur ett medborgarperspektiv blev det tydligt att den inte vänder sig till alla och att den inte heller speglar dagens verksamhet, berättar Stefan Lund som är personalhandläggare och jämställdhetssamordnare på Räddningstjänsten Jönköping.

Ny målarbok för förskolebarn

En man som för tillfället utbildar sig till brandman har visat sig vara en duktig tecknare, och han har fått i uppgift att skapa en ny målarbok. Arbetet pågår som bäst. Målet är att boken ska vara färdig att delas ut i början av 2014.

Några bilder är redan klara. Till exempel den som visar hur brandmän måste träna för att orka med sitt ibland tunga och fysiskt mycket krävande jobb. Bilden visar en kvinna som springer på ett löpband. Den gamla bilden som illustrerade samma sak visar en man som lyfter tyngder.

Sociala samspelet viktigt

En annan nytillkommen bild visar hur brandmän, en man och en kvinna, är ute på fältarbete och informerar i bostadshus om vikten av att ha brandvarnare installerade.

”Förr förknippades räddningstjänsten mest med släckning av bränder, brandmännen var män och de var kraftfulla och starka.”

– Förr förknippades räddningstjänsten mest med släckning av bränder, brandmännen var män och de var kraftfulla och starka. Vi släcker fortfarande bränder men genomför ju även andra insatser, vi knackar dörr och informerar om brandskydd i hemmet.

– Vi utbildar människor och möter folk hela tiden. Det sociala samspelet är viktigt, och det är också något vi vill lyfta fram, understryker Stefan Lund.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo