Hero Image

Nytt verktyg ger ökad mångfald i radio

Sveriges Radio (SR) ska spegla samhället, det ingår i det statliga uppdraget. Men när redaktionen i Göteborg började räkna vilka som hörs i radion såg de tydligt att medelålders män med svensk bakgrund var överrepresenterade.

Reportrar och programledare på redaktionen visade sig också vara, om än i inte stöpta i samma form, så i alla fall utbildade på samma ställen.

– När vi tittade kritiskt på vår rekrytering såg vi att vi i princip hade en rekryteringsväg, från universitetens journalistutbildningar. Och de vi anställer speglar vilka som tas in på de skolorna, säger Karin Janson, programchef för P1 och P2 i Göteborg.

Mångfaldsprojekten har kommit och gått på SR, med varierade resultat. Ändå valde cheferna att satsa när en central mångfaldssamordnare föreslog verktyget Dive.

– SR ville testa Dive på en lagom stor enhet och vår passade bra för det. Vi hade lite dåligt samvete kring de här frågorna och kände att vi borde göra något mer. Det fina i erbjudandet var handledningen.

Dive bidrar med struktur

Med beslutet att testa Dive, kom processledarna Åsa Helg och Git Hanson in i bilden. De har guidat SR att med hjälp av verktyget starta ett förändringsarbete på redaktionen.

– Dive bygger på en kartläggning och ganska snart kommer de deltagande organisationerna fram till att de måste förändra en hel del. De måste kavla upp ärmarna. Man ska jobba på alla plan och verktyget hjälper till att strukturera upp det, säger Git Hanson.

”Man ska jobba på alla plan och verktyget hjälper till att strukturera upp det.”

Dive har utvecklats under en längre tid och håller fortfarande på att ständigt förändras och förbättras. Det är fyra personer, två från Sverige 2000 institutet och två från Centrum för Förändringsledning som står bakom utvecklingen och som också handleder de deltagande organisationerna – förutom SR ytterligare 12 stycken. Git Hanson beskriver verktyget som ett ramverk som varje företag och organisation kan anpassa till den egna verksamheten.

Hur används då Dive på Sveriges Radio?

– Vi har valt att fokusera på rekrytering och bryta ner det på två spår – vilka som arbetar hos oss och vilka som hörs i radio, förklarar Karin Janson.

I nästa steg gjordes en nulägesanalys, där bristerna blev synliga. Kartläggningen fick ta tid, trots att SR ville skynda framåt.

– Vi blev så ivriga när vi såg vilka förändringar vi skulle kunna göra att vi ville sätta igång på en gång. Men då gick Git in och bromsade, vilket var jättebra.

”Vi blev så ivriga när vi såg vilka förändringar vi skulle kunna göra att vi ville sätta igång på en gång.”

Varje redaktion/program har fått bryta ner den centrala mångfaldsplanen och utforma egna minipolicys med mål. Ett sådant mål kan vara att rekrytera en person med utomnordisk bakgrund inom en viss tid, eller att låta var femte röst som hörs i programmet vara någon med annan etnisk bakgrund.

Sveriges Radio arbetar just nu aktivt med att se över hela sin kompetensförsörjning. Som en del av en central satsning har redaktionen i Göteborg fått resurser till en halvtidstjänst för rekryteringsarbete. Passande nog kan verktyget Dive kopplas in i den processen.

Har ni redan nu sett några resultat från ert mångfaldsarbete?

– Tidigare har rekryteringen gått så snabbt, vi har lösta akuta lägen, och då tar man till de traditionella vägarna. Men nu får fler chansen att komma till intervjuer och tester. Hittills har vi haft praktikplatser vikta för studenter från journalisthögskolor – nu säger vi ja även till andra.

Karin Janson önskar att även journalisthögskolorna kunde rekrytera bredare. Som ett led i det arbetet kommer SR att besöka gymnasier och uppmuntra bland annat elever med annan etnisk bakgrund att söka sig till journalistyrket. Men det handlar inte bara om annan etnisk bakgrund – utan också om olika personer vad gäller intressen och erfarenheter: ”Var rädd om det som är ni, bli inte för lika, vårda era nätverk!” – är en del av budskapet.

”Hittills har vi haft praktikplatser vikta för studenter från journalisthögskolor – nu säger vi ja även till andra.”

– Om vi ser på ansökningarna vi får in är de alla så lika varandra. Alla har läst genus och filmvetenskap. En kille som hade spelat hockey på elitnivå och varit lagkapten hade inte nämnt det i sin ansökan, istället lyfta han fram det han trodde var viktigt för oss. Sådant bidrar också till en norm som formas, säger Karin Janson.

Sveriges Radio Göteborg tror att arbetet med Dive kommer att leda till långsiktiga förändringar av flera skäl.

– Vi i ledningsgruppen har tagit det som vår fråga, vi tycker att det här är viktigt. Det har varit en bred delaktighet i organisationen – alla program har formulerat sig och har planer som kan följas upp.

Enikö Koch
Källa: Tema Likabehandling
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo