Hero Image

Malmö har flest män i förskolan

Malmö kommun har högst andel män i förskolan i landet. Tydliga jämställdhetsmål i kommunen, en egen nämnd för förskolan och en medveten satsning på att synliggöra yrket för män är några av förklaringarna till framgången.

Förskolan är en av de mest könssegregerade verksamheterna på svensk arbetsmarknad, bara drygt fyra procent av den pedagogiska personalen är män.

Men i Malmö är andelen män dubbelt så hög som genomsnittet. En av männen bakom siffran är Daniel Nyström. Han är förste förskollärare på två förskolor i Malmö, Bellevue och Erikslust. I grunden är han utbildad gymnasielärare men när han var färdigutbildad var det svårt att få jobb på gymnasiet. Han testade förskolan och trivdes så bra att han blev kvar.

– Barnen är ju helt fantastiska och hungrar efter kunskap om allting. Det är otroligt kul att få vara med och följa deras processer, säger han.

Viktigt visa hur roligt det är

Han tror att det finns flera aspekter som gör att så få män jobbar inom förskolan. Faktorer som status och lön påverkar, men kanske framför allt att vi inte är vana vid att se män i förskolan.

”Ska vi locka fler män till yrket så är det viktigt att synliggöra hur roligt arbetet på förskola är”

– Ska vi locka fler män till yrket så är det viktigt att synliggöra hur roligt arbetet på förskola är. Och det är viktigt att visa barnen att alla kan jobba med vad som helst oavsett kön.

En fråga om kompetensförsörjning

Malmö stads satsning på fler män i förskolan började som en fråga om kompetensförsörjning. Redan 2005 tog kommunstyrelsen ett beslut om att jobba fram en strategi för kompetensförsörjning inom förskolan, eftersom allt pekade mot att det kunde bli brist på förskollärare i framtiden. En del handlade om att få fler män till förskolan – man insåg att kommunen behövde rekrytera förskolepersonal från hela befolkningen.

I läroplanen och i kommunledningens ambitioner finns målet om en jämställd förskola tydligt uttryckt. Då måste även medarbetarna spegla det menar Ana-Maria Deliv, kvalitet- och myndighetschef för förskoleförvaltningen i Malmö.

”Förskolan bör spegla samhället i stort. Barnen spenderar en så stor del av sin tid där och det är märkligt att vara i en verksamhet som inte speglar resten av världen”

– Förskolan bör spegla samhället i stort. Barnen spenderar en så stor del av sin tid där och det är märkligt att vara i en verksamhet som inte speglar resten av världen.

Synliggöra yrket för killar

Rent konkret handlar Malmö stads arbete om att jobba aktivt mot gymnasieskolor och högskolor och delta i arbetsmarknadsmässor, att visa jobbet som ett möjligt yrkesval för unga killar.

Genom satsningen ”Sommarpraktik för killar” tillsammans med Malmö högskola får unga killar på gymnasieprogrammen Vård och omsorg samt Barn och unga, lära sig mer om vad det innebär att läsa vidare på högskolan inom sitt område, t.ex. till förskollärare.

Förvaltningen jobbar också medvetet för att män som går på förskollärarutbildningen ska få göra sin praktik på en förskola där även andra män arbetar i en barngrupp.

– Men det är också viktigt att skapa ingångar till förskolan för dem som byter bana senare i livet, vilket är relativt vanligt när det gäller manliga förskollärare.

Efterlyser attitydförändring

Många män som jobbar i förskolan upplever att de synliggörs på ett annat sätt än vad deras kvinnliga kollegor gör. Det kan finnas förväntningar på att män ska ansvara för snickerirummet och för mer fysiska aktiviteter. Samtidigt premieras männen ofta genom att till exempel ges större talutrymme än kvinnorna på arbetsplatsen.

”Manliga medarbetare ska inte anställas för att vara manliga förebilder utan för att de har rätt kompetens”

– Det krävs en attitydförändring. Manliga medarbetare ska inte anställas för att vara manliga förebilder utan för att de har rätt kompetens, betonar Ana-Maria Deliv.

Stödmaterial skapar trygghet

Därtill kommer den känsliga frågan om att män i förskolan ibland misstänkliggörs och ses som presumtiva pedofiler.

– Det är ju oerhört känsligt men vi måste ta i frågan. Dels genom att prata om det, att verkligen lägga upp det på bordet, dels genom att ge stöd. Därför har vi tagit fram ett tydligt och konkret stödmaterial.

Stödmaterialet handlar bland annat om barnets identitet och rätten att säga nej. En annan del i materialet handlar om vad som händer när en medarbetare blir misstänkt för övergrepp, information om hur gången är, riktlinjer och rutiner. Syftet med materialet är att skapa trygghet, både för barn och för anställda och föräldrar.

Öppna upp världen för barnen

Barbro Romero är förskolechef för sex förskolor i Malmö. Hon jobbar aktivt för att få fler män till sina förskolor och hon ser det som en del av det större uppdrag som förskolan har: att arbeta normkritiskt och för jämställdhet för barnens skull.

Att det finns ett stöd från förvaltningen är oerhört viktigt menar Barbro Romero som ser hoppfullt på framtiden.

”Vi kan öppna upp världen och låta barnen göra egna val utifrån sig själva och inte utifrån gamla tankemönster”

– Jag tror att vi är på väg in i något annat nu. Det tar tid, men det händer saker. Det är ett spännande arbete och jag tror att vi kan påverka barns framtid på ett bra sätt genom detta. Vi kan öppna upp världen och låta barnen göra egna val utifrån sig själva och inte utifrån gamla tankemönster.

En av tio ska vara män 2020

Trots att Malmö är bäst i landet när det gäller att rekrytera män till förskolan är Ana-Maria Deliv och hennes politiska ledning inte nöjd.

– Vi har en handlingsplan för att öka andelen män i förskolan till 10 procent år 2020, det är ett konkret och tydligt mål.

Sveriges Kommuner och Landsting
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo