Hero Image

Arbetsmiljöverket skildrar mäns och kvinnors olika villkor i arbetslivet

Villkoren i arbetslivet ser annorlunda ut för kvinnor och män. Mansdominerade branscher har större tillgång till utrustning och hjälpmedel och kvinnor har i högre grad repetitiva uppgifter. Arbetsmiljöverket förändrade sitt informationsmaterial för att belysa detta och i förlängningen förbättra arbetsmiljön.

Det övergripande målet för Arbetsmiljöverkets jämställdhetsarbete är att verksamheten ska bidra till att skapa ett hållbart arbetsliv. Genom arbetet med jämställdhetsintegrering vill de öka medvetenheten om kvinnors och mäns skilda arbetsförhållanden och konsekvenserna det får för till exempel arbetsskador och förtida utträde från arbetsmarknaden. Genom sin tillsyn, och vid behov krav, ska myndigheten bidra till att skapa god arbetsmiljö, så att både kvinnor och män orkar arbeta kvar fram till pensionering. Arbetsmiljöverket är en av de 60 myndigheter som deltar i JiM-programmet (Jämställdhetsintegrering i myndigheter).

Informationsmaterialet hade fokus på mansdominerade branscher

Som en del i arbetet med jämställdhetsintegrering har Arbetsmiljöverket granskat informationsmaterialet om systematiskt arbetsmiljöarbete. Materialet, som förkortas SAM, består bland annat av skrifter och webbaserade utbildningar. Det förklarar lagstiftningen och ska hjälpa arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön.

” Det fanns också skillnader i hur män och kvinnor framställdes. Män var ofta aktiva medan kvinnor tittade in i kameran och log.”

– Vi måste tänka till om vad vi skriver och vad våra bilder förmedlar, säger projektledare Ulrika Söderman Wramsby. Det var fler män än kvinnor på bilderna och det var ofta fokus på mansdominerade branscher. Det fanns också skillnader i hur män och kvinnor framställdes. Män var ofta aktiva medan kvinnor tittade in i kameran och log.

Tog fram ny grafisk profil

När denna upptäckt var gjort påbörjades processen med att förändra hur arbetslivet skildras.

– Vi har uppdaterat materialet och beställt nya bilder. Samtidigt som vi jobbade med SAM tog Arbetsmiljöverket fram en ny grafisk profil och i den är det tydligt att vi ska ha ett jämställdhetstänk, till exempel när vi väljer bilder. Jag tycker att vi har uppnått mycket, men vid sidan om SAM har vi 80 andra föreskrifter med tillhörande informationsmaterial som vi också jobbar med, så det finns mycket kvar att göra.

Viktiga jämställdhetsfrågor tas upp i informationen

– Villkoren i arbetslivet ser olika ut för kvinnor och män. Det en viktigt för oss att skildra och synliggöra det i vår information och vid inspektion. I branscher som domineras av män finns det till exempel ofta bättre tillgång till utrustning och hjälpmedel. Vi vet också att kvinnor har mer repetitiva arbetsuppgifter än män, säger Ulrika Söderman Wramsby.

Jämställdhetsperspektivet måste finnas med från start

”Om du till exempel ska utveckla en webbplats eller planera en inspektionsinsats måste jämställdhetsperspektivet finnas med från starten. Det går inte att lägga till det på slutet.”

En insikt som Arbetsmiljöverket fått är hur viktigt det är att jämställdhetsfrågorna lyfts redan i planeringen av en ny satsning.

– Om du till exempel ska utveckla en webbplats eller planera en inspektionsinsats måste jämställdhetsperspektivet finnas med från starten. Det går inte att lägga till det på slutet.

Jämställ.nu
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo