Hero Image

Upphandling – ett verktyg för ökad jämställdhet

Krokoms kommun ställde krav på jämställdhetskompetens när de upphandlade aktörer inom ramen för projektet ”Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län”. Det ledde till en process i länsrätten när ett av de ratade företagen anmälde kommunen. Men Krokom vann, och fortsätter ställa krav.

Krokoms kommun menade allvar när de formulerade krav på genuskunskap inför upphandling av olika program inom projektet. Företaget som vann upphandlingen hade de bästa formuleringarna och analysen av vad som behövde göras på jämställdhetsområdet. De företag som skrev vaga eller sämre svar lades åt sidan.

– Det här kunde vi inte släppa igenom, säger Agneta Sunder, projektledare, och hänvisar till texterna från flera av de bortprioriterade företagen.

En av aktörerna som valdes bort var missnöjd med hur Krokoms kommun bedömning och drev frågan till domstol.

”Det var en lättnad att veta att vi kunde använda upphandling som verktyg, och att vi är på rätt väg.”

I domen, som föll till Krokoms fördel, står det: Bolaget har beskrivit genusperspektivet i fyra meningar. Kommunens utvärdering av hur genus ska synliggöras analyseras, belysas och problematiseras (…) får anses ha skett med utgångspunkt från genusvetenskap och genusforskning. Länsrätten instämmer i kommunens utvärdering att bolagets beskrivning av ”genus” är att bedöma som mindre bra utifrån de angivna kriterierna i förfrågningsunderlaget.

– Det var en lättnad att veta att vi kunde använda upphandling som verktyg, och att vi är på rätt väg.

Räcker inte med vackra formuleringar

Men Agneta Sunder vill driva frågan ännu längre. Hon tycker inte längre att det räcker med vackra formuleringar om vilket jämställdhetsarbete som kommer att bedrivas. Företaget som slutligen vann upphandlingen visade sig nämligen inte heller kunna hålla sina löften om jämställdhetsarbete.

I nästa vända när företagshälsovården ska upphandlas igen kommer kommunen genomföra intervjuer med de aktörer som gör anspråk på att sköta uppgiften.

Krokoms kommuns ”Pilotmodell för företagshälsovård” har pågått sedan 2009 och avslutas hösten 2011. Syftet med satsningen har varit att minska sjuktalen och förebygga ohälsa i Krokoms kommun.

Modellen består av olika delar: rehabiliteringsprogram, chefsutbildning, hälsoombud och en lokal samordnare för företagshälsovården. Krokoms kommun har lyckats minska sjuktalen mer än de flesta av landets kommuner (de ligger på plats nr 28 av 240 kommuner).

– En del av minskningen beror på att vi har satsat och engagerat många i kommunen, på olika nivåer, säger Agneta Sunder.

Mer fakta om projektet:

  • “Pilotmodell för företagshälsovård i Jämtlands län” pågick mellan 2009-2011, och finansieras av Europeiska socialfonden.
  • Samverkanspartner är primärvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
  • Projektet följs även av forskare från två olika universitet: Ann-Charlotte Callerstig, Linköpings universitet och Angelika Sjöstedt Landén och Gunilla Olofsdotter, Mittuniversitetet.
Enikö Koch
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo