Hero Image

Ta med en kompis i jämställdhetsarbetet

En teori i organisationspsykologi är att arbeta i hängrännor istället för i stuprör. På det viset sipprar kunskapen ut i hela organisationen. Det arbetssättet anammas på Länsstyrelsen Västra Götaland som i sitt arbete med jämlikhet och jämställdhet jobbar efter premissen ”ta med en kompis”.

I oktober 2014 höll Länsstyrelsen Gotland ett möte med fokus på styrning inom ramen för utvecklingssatsningen Länsstyrelsen utvecklar jämställdhet (LUJ). Mötet blev startskottet för en nybildad arbetsgrupp på Länsstyrelsen Västra Götaland som nu jobbar vidare med en treårsplan för jämställdhetsintegrering av hela styrsystemet. utifrån Länsstyrelsens handlingsplan för arbetet med jämställdhet och jämlikhet 2014-2017.

Få chans att så frön

Maria Jönsson är särskild sakkunnig i jämställdhet på enheten för social hållbarhet och berättar att framgångsreceptet är hennes favoritmetod ”ta med en kompis”.

– Jag har länge jobbat efter den principen och sett vilken skillnad det gör för resultat och långsiktighet när fler deltar i ett förbättringsarbete. Även om den som är ensam ansvarig har intentionen att dela med sig så sker det ofta inte.

När alla sakkunniga fick möjlighet att ta med ytterligare personer till utbildningen i oktober tog Maria Jönsson med sig enhetsanalytikern Jakob Lindahl och verksamhetscontrollern på hela Länsstyrelsen Västra Götaland, Karin Klamfelt.

– Vi tog verkligen vara på tillfället och satt vid samma bord under hela utbildningen. Det var viktigt för mig att få chans att så frön och finnas till hands för att svara på frågor om hur det funkar hos oss. Efter två hela dagar tillsammans med viktig input från föreläsare och kollegor hade vi en bra grund för att växla upp det interna jämställdhetsintegreringsarbetet till en helt ny nivå.

Tonen förändrades

Målsättningen hade de pratat om innan de åkte, de ville börja fundera på hur de rent konkret skulle kunna jämställdhetsintegrera styrkortet.

– Karin sa: jaja, det är ju inte så enkelt. Men under de här två dagarna märkte jag hur tonen förändrades och till slut hörde jag både två säga: det här ska vi nog få in!

För att kunna se möjligheterna behövde de få tillgång till vissa avgörande nycklar som gjorde att allt föll på plats. Till exempel fick de en bild av hur strukturerat arbetet med jämställdhetsintegrering är.

– Det handlar inte om att tycka och tänka, det är ett kunskapsfält. Den metodik som finns gjorde att polletten föll ner. Just det här att luta sig mot ett strukturerat arbetssätt baserat på metoder gör också arbetet mindre personbundet.

”För att kunna se möjligheterna behövde de få tillgång till vissa avgörande nycklar som gjorde att allt föll på plats.”

Enhetsanalytikern Jakob Lindahl berättar att han inte hade jobbat med jämställdhet innan men tyckte att utvecklingsdagarna var lärorika, mycket på grund av att de var flera som åkte samtidigt.

– Det var en bra mix av människor, jag som jobbar med styrning och uppföljning på den här enheten, Karin som jobbar med styrning centralt och Maria som är sakkunnig. Det blev många givande samtal om hur ledning och styrning kan giftas ihop med sakfrågan.

En annan fördel med att åka iväg tillsammans är att man inte kommer tillbaks till vardagen som ensam bärare av den nya kunskapen.

– Vissa som var där ensamma trodde att de skulle få svårt att implementera det nya i verksamheten, att det skulle bli mer tungrott. Ska man nå resultat så måste ägandefrågan dessutom in centralt i verksamheten, det kan inte ligga långt ut. Och det är svårt att få igenom själv, säger han.

”Teorin att 1+1=3 är verkligen en underdrift. 1 är ofta lika med noll.”

Maria Jönsson är inne på samma linje.

– Teorin att 1+1=3 är verkligen en underdrift. 1 är ofta lika med noll. Det gäller att vara förutseende och lite smart. Folk byter jobb, blir sjuka eller föräldralediga och man är också olika bra att sprida. Därför är det bra att människor med olika förmåga deltar.

Ta med chefen

Arbetet har gått framåt sedan oktober. Den nya arbetsgruppen har tagit fram en intern handlingsplan för jämlikhets- och jämställdhetsintegrering och har tillämpat jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv på samtliga fyra indikatorer i styrkortet: individ/samhälle, medarbetare, verksamhet och ekonomi. Nu ska arbetet vidare till de andra enheterna. Maria Jönsson har även vidareutvecklat sin favoritmetod.

– Jag driver ett länsöverskridande jämställdhetsnätverk med 132 aktörer där många sitter ensamma med jämställdhetsuppdrag. Där har jag skapat en annan variant: ta med chefen. Jag tänker att det är ett sätt att ytterligare förankra arbetet med jämlikhet och jämställdhet. Men också ett sätt att inspirera, utmana och höja legitimitet och mandatsnivå.

Cecilia Köljing
Källa: Länsstyrelsen Västra Götaland
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo