Hero Image

Skatepark för pojkar blev aktivitetspark för alla

Det började som en skatepark. Nu planeras en aktivitetspark där flickor ska känna sig lika välkomna som pojkar. SKL:s jämställdhetsutbildning förändrade vårt sätt att tänka, säger Oscar Ekstam, föreningskonsulent i Mönsterås.

Planerna på en aktivitetspark ligger långt från idén om en renodlad skatepark som Oscar Ekstam ärvde från sin föregångare 2012 – och som han då tyckte var bra.

Samma år beslutade kommunstyrelsen att Mönsterås skulle ta del av SKL:s utbildningssatsning Startpaket för hållbar jämställdhet. Sammanlagt ett 50-tal politiker, chefer och tjänstemän har gått utbildningen Leda och styra förhållbar jämställdhet.

Oscar Ekstam beskriver det som att en helt annan värld blev synlig.

– Plötsligt framstod det som helt tokigt att bygga någonting som till 90 procent kommer att användas av pojkar. Vi förstod att detta är något vi behöver arbeta med och politikerna i kommunen har ju sagt att jämställdhet är ett prioriterat område.

”Plötsligt framstod det som helt tokigt att bygga någonting som till 90 procent kommer att användas av pojkar.”

Ett råd på utbildningen var att ta det lite lugnt vid hemkomsten. Inte störta iväg och försöka förändra allt utan skynda långsamt. I Mönsterås blev det ett jättekliv.

− Vi var inte helt ojämställda tidigare men det var bra med utbildningen. Vi vill ju hitta alternativ som lockar tjejer också, säger Åke Gustavsson, ordförande i föreningsnämnden.

Plats för flera aktiviteter

Skateparken har inte försvunnit, men kompletterats med planer på ett antal andra attraktioner i det nya hamnområdet. En enkät till gymnasieungdomar visade att det finns intresse för annat än skate, till exempel klättervägg, utegym och dans. Framför allt flickor var intresserade av annat än skate.

– Vi skapar ett öppet område där det går att överblicka olika aktiviteter. Helt nära finns en lekplats som ska rustas upp. Därifrån ska man kunna se vad som händer på skateområdet eller på klätterväggen, berättar Oscar Ekstam.

Nära den framtida aktivitetsparken finns en hall med banor för inomhusboule som man vet lockar en äldre publik och en vanlig park med rabatter och sittbänkar.

Den planerade nya fritidsgården ska ligga intill aktivitetsparken, knyta ihop ute och inne. Där kan man värma sig, köpa en dricka, prata med folk eller använda medierummet för att klippa ihop en film med sina snygga hopp.

Ungdomarna bestämmer

När detta skrivs är detaljplanen inte antagen och exakt hur parken ska utformas blir något som ungdomarna själva ska arbeta med i planerade workshops.

− Ta bara en sak som ytan. Skateboardåkare vill helst ha cement och att åkgrejerna är gjutna i underlaget. Men cement är dyrt. Nu har vi hittat en mycket billigare lösning och kan ändå göra modulerna i cement, men så att de kan flyttas eller byggas ut. Då bygger vi också in en flexibilitet.

”Att det ska kännas säkert är också en jämställdhetsfråga.”

Så småningom är tanken att en förening ska ta ansvar för skötseln. Man vet att en ostädad och ovårdad arena lockar till klotter och att trasiga lampor ger en känsla av otrygghet.

– Att det ska kännas säkert är också en jämställdhetsfråga, säger Oscar Ekstam.

Anne Jalakas
Källa: SKL
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo