”Om inte det är en innovation…”

Rekrytering var drivkraften som fick Indexator AB att ingå i projektet Jämvikt. Efter hand såg Indexators VD Pär Lärkeryd andra vinster och idag är han övertygad om att jämställdhetsarbetet har ökat företagets konkurrenskraft.

– Att på två år ha gått från en manlig arbetsplats med tio procent kvinnliga sökande till att hälften av de sökande är kvinnor. Om inte det är en innovation…

Indexators VD Pär Lärkeryd menar att företagets arbete i projektet Jämvikt är en lika viktig innovation för Indexator som andra mer tekniskt inriktade utvecklingsprojekt. Jämställdhetsarbetet har ökat Indexators konkurrenskraft. Omgivningens syn på företaget har förändrats och Indexator har anställt människor med olika bakgrunder.

– Idag söker sig både duktiga killar och tjejer hit, säger Pär Lärkeryd. När personer som jobbat inom vården eller på posten börjar här ser de helt andra saker. Produktivitetstalen för de senaste två åren visar att tillväxten är snabbare än två år dessförinnan. Jag är övertygad om att arbetet med jämställdhet har bidragit till det.

Behov av kompetent arbetskraft

Indexator AB är världens ledande tillverkare av rotatorer för skogs-, transport-, industri och entreprenadbranschen och har drygt 200 anställda. Företaget är den största privata arbetsgivaren i  Vindeln, en kommun i Norrlands inland med 6 000 invånare. När företaget fick frågan om de ville ingå i projektet Jämvikt var de i färd med att bygga en ny fabrik och en akut fråga var att hitta kompetent arbetskraft.

”Efter hand insåg vi att det finns andra vinster, för arbetsklimatet men även resultatmässigt.”

– Rekryteringen var vår drivkraft först, säger Pär Lärkeryd. Efter hand insåg vi att det finns andra vinster, för arbetsklimatet men även resultatmässigt.

Projektet Jämvikt drevs av Näringslivets ledarskapsakademi med stöd från Vinnova och ESF-rådet. Ett syfte var att utveckla en ledarutbildning som bygger på forskning om förändringsarbete och kvinnors och mäns arbetsvillkor. I utbildningen skulle linjechefer lära sig att utveckla egna metoder för att integrera jämställdhet i sin verksamhet. Indexator valde att fokusera projektet på monteringen, med ett tjugotal anställda.

– När vi började fanns inga kvinnor på monteringen, berättar Robert Hedman, produktionsledare på monteringen. Efter Jämvikt hade vi anställt sju tjejer, av då 28 personer.

I och med den ekonomiska krisen hösten 2008 fick samtliga kvinnor på monteringen sluta, eftersom de ingick i gruppen senast anställda. Men de ändrade attityderna på arbetsplatsen finns kvar.

– När jag har medarbetarsamtal idag är det många som säger att de hoppas att högkonjunkturen kommer snart så tjejerna kan komma tillbaka, säger Robert Hedman.

Ledningen ansvariga

Utbildningen bestod av tre tvådagarsträffar som varvade kunskapspass med tid för samtal och reflektion. Mellan träffarna fick kursdeltagarna i uppgift att titta på sin egen verksamhet och ta fram förslag på åtgärder, med handledning av konsulterna från Näringslivets ledarskapsakademi. Det var en förvirrande och spännande resa.

– Första gången sa jag att tjejer är jättebra, men här på monteringen går det inte, fortsätter Robert Hedman. Det är för tungt och skitigt. Under utbildningen insåg jag att vi hade noll jämställdhet och en väldigt otrevlig jargong.

”Om jag hör någon säga ”kärringgöra” går jag in direkt och säger att det där är inte acceptabelt.”

En viktig tanke i Jämviktsprojektet var att linjecheferna fick presentera förslag på åtgärder för  högsta ledningen. Ledningen i sin tur tog beslut och var ansvariga för arbetet. På Indexator beslutade ledningen att göra en attitydundersökning på monteringen, genomföra två seminarier om jämställdhet för samtliga medarbetare på monteringen utifrån svaren i undersökningen och sedan upprepa undersökningen.

– Det största arbetet är med attityder och arbetsklimat, säger Robert Hedman. Det pågår hela tiden. Om jag hör någon säga ”kärringgöra” går jag in direkt och säger att det där är inte acceptabelt.

Alla medarbetare har ansvar

Arbetsklimat blev en stående punkt på veckomötena på monteringen. I början gick det inte att säga att de skulle prata om jämställdhet. Då satte medarbetarna på hörselkåporna. Nu är tonen annorlunda. Uppföljningen av attitydundersökningen efter Jämviktsprojektet visar bland annat en ökning från 65 procent i juni 2007 till 86 procent i november 2007 som anser att arbetsplatsen har en stämning som är lämplig för båda könen.

– När jag började på monteringen för tio år sedan pratade vi bara om jakt och skotrar, fortsätter Robert Hedman. Nu är det lika mycket prat om barnvagnar som skotrar och det är självklart att killarna ska vara hemma med barn.

Projektet har även ändrat synen på hur jämställdhet görs i företaget. Före Jämvikt tänkte de flesta att jämställdhet var något för ledningen som de andra medarbetarna inte kunde påverka. De som varit med i projektet har insett att alla medarbetarna har ett ansvar.

– Ett ansvar och en möjlighet, betonar Robert Hedman. Ett öppet sinne är en grund för jämviktsprojektet. Det är en styrka även när vi ska göra andra förändringar.

Arbetet kunde inte delegeras

Pär Lärkeryd tänkte först att jämställdhetsarbetet borde kunna delegeras precis som alla andra projekt, men Jämvikt fick honom att förstå att insatsen är stor när det handlar om att förändra företagets grundläggande värderingar.

– Den som ska leda arbetet måste ha en stark ställning i grunden, därför är det viktigt att ansvaret ligger hos högsta ledningen.

Nu går Indexator vidare med ett nytt projekt som drar in hela företaget i ett värdegrundsarbete där jämställdhet ingår. Företaget kommer följa nyckeltal för att se om det går att bevisa att förändringsarbetet är lönsamt. Hittills finns ingen studie som visat det i verkliga tal, men Pär Lärkeryd är optimistisk.

– Jag är van att lyckas.

Ulrika Lorentzi
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo