Hero Image

Journalgranskning gav oväntade insikter

På Kolmårdens vårdcentral har 144 patientjournaler som innehåller diagnoserna, värk, smärta och depression gåtts igenom. Resultatet visade på överraskande skillnader mellan kvinnor och män, konstaterar David Ring, samtalsbehandlare på Kolmårdens vårdcentral.

– Vi försöker hitta vad det är i läkarbesöket som leder till att kvinnor och män får olika behandling. På något sätt måste vi ju tänka annorlunda om kvinnor och män, för det finns ju ingen medicinsk skillnad som ligger till grund för att det ska vara på det här sättet.

Det var genom SKL-satsningen Jämt sjukskriven som resursteamet vid Kolmårdens vårdcentral började könsuppdela sjukskrivningsstatistiken. Första steget i utvecklingsarbetet av sjukskrivningsprocessen bestod i att titta närmare på 144 patientjournaler. I journalgranskningen fann man:

  • att bara en av tio män med depressionsdiagnos blev långtidssjukskriven medan hela nio av femton kvinnor blev det
  • att fler än hälften av männen enbart fick medicin som behandling – motsvarande siffra för kvinnor var en femtedel
  • att kvinnor med diagnosen värk/smärta blir sjukskrivna i dubbelt så hög omfattning som män

För att undersöka frågan vidare har en enkät tagits fram som nu har gått ut till alla läkare. Enkäten innehåller exempelvis frågor om hur våld och alkohol tas upp med patienterna. Genom enkäten hoppas vårdcentralen att frågeställningarna ska väcka eftertanke hos medarbetarna och leda till att frågorna kommer med i mötet med alla patienter.

”Målet är att vi ska göra en likvärdig bedömning, att det inte ska spela någon roll om patienten är kvinna eller man.”

– Målet är att vi ska göra en likvärdig bedömning, att det inte ska spela någon roll om patienten är kvinna eller man. Där är vi i praktiken ännu inte vilket blir påtagligt när vi tittar på hur vi hanterar värk och smärta och inte minst psykisk ohälsa, berättar David Ring.

Han tror att satsningen på en jämställd sjukskrivning har fått alla att fundera ett extra varv.

– Det är svårt att inte stanna upp och fråga sig vad jag har med mig och hur det påverkar mig i bemötandet av våra patienter.

Bengt Nilsson
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo