2014-06-03

Hero Image

Pengarna, livet och jämställdheten på Nordiskt Forum

Hur påverkar normer myndigheternas arbete? När grundläggs egentligen ojämställdhet? Och hur översätts kunskap till faktiska förändringar? Det är några av frågorna som tas upp i när JiM och Jämställ.nu arrangerar seminarier på Nordiskt Forum.

När vi väljer att studera, arbeta och vara föräldralediga har stor inverkan på hur jämställda liv vi sedan lever. När samhällets normer får kvinnor och män att göra olika val blir resultatet ojämställda strukturer som påverkar vår hälsa och ekonomi livet ut. Detta är en av sakerna som Jämställ.nu och Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM) lyfter under Nordiskt Forum i Malmö 12-15 juni. Till monter D15 kan besökare komma och prata med representanter från myndigheterna. Till exempel kan du höra Pensionsmyndigheten berätta hur du undviker pensionens kvinnofällor eller Skolverket prata om jämställdhet i skolan. Det kommer även finnas möjlighet att lämna förslag och tips till myndigheterna hur de kan förbättra sin verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Ojämställdhet i livets olika skeden

På seminariet ”Det gäller pengarna, livet och jämställdheten” uppmärksammas hur ojämställdheten tar sig uttryck i livets olika skeden; genom studietid, arbetsliv, föräldraskap och pension, och hur det kan förändras. Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten deltar i ett samtal lett om hur vanliga ojämställdhetsfällor kan undvikas. Hur påverkar normer kring kön myndigheters arbete? Vilka konsekvenser får det för dig som medborgare? Och hur kan en förändring bli möjlig? De är några frågor för de 18 myndigeter som deltar i JiM-uppdraget. På seminariet ”I allMÄNhetens tjänst” berättar myndigheterna hur de arbetar för att skapa verksamheter som tjänar alla likvärdigt, varvat med forskning samt personliga och politiska perspektiv. Medverkar gör bland andra Jeanette Larsson är prisbelönt föreläsare med bakgrund i polismyndigheten där hon arbetat med värdegrunds- och mångfaldsfrågor, Claes Schmidt som föreläser som Sara Lund om normer och mångfaldsfrågor och jämställdhetsminister Maria Arnholm som ska berätta om varför JiM har tillkommit och vad hon ser som nästa steg.

Mellan forskning och praktik

I seminariet ”Opraktiska kunskaper eller kunskap som praktik?” möts forskare och praktiker i ett undersökande samtal om spänningsfältet mellan forskning och praktik. Hur översätts kvalificerade kunskaper till faktiska förändringar? Hur kan myndigheter gå före genom ett kunskapsdrivet arbete för jämställdhet? Hur kan samverkan och delaktighet skapa nya kunskaper och nya strategier för jämställdhet? Samtalsparter är Kerstin Alnebratt, föreståndare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Fredrik Bondestam, forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genusforskning samt representanter från flera av JiM-myndigheterna. Tillsammans samtalar de om förhållandet mellan kunskap och praktik, hur kunskap kan leda till förändrade arbetssätt och om kunskapen som föds ur myndigheternas arbete för jämställdhet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo