Hero Image

Jämställ.nu

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

På Jämställ.nu hittar du bland annat:

  • Fakta om jämställdhet. Vi förklarar skillnaden mellan jämlikhet, jämställdhet och jämställdhetsintegrering, ger en historisk tillbakablick, förklarar teorier och reder ut begrepp.
  • Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Vi ger dig utbildningsmaterial, exempel på jämställdhet i praktiken och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar jämställdhetsarbetet.
  • Tips om konferenser, seminarier och lediga tjänster med en jämställdhetsprofil.

Jämställ.nu lanserades i december 2009 på initiativ av Nationella sekretariatet för genusforskning, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova. Därefter tillkom Länsstyrelserna. Jämställ.nu var fram till 2018, då Jämställdhetsmyndigheten startade, ett samverkansprojekt mellan dessa aktörer.

Idag drivs Jämställ.nu av Jämställdhetsmyndigheten med flertalet av de tidigare ägarna som referensgrupp. Redaktionen för Jämställ.nu är placerad på Jämställdhetsmyndigheten i Angered.

Jämställ.nu finns på Facebook och har en engelsk motsvarighet, Include Gender.

Huvudägare för Jämställ.nu:

Jämställdhetsmyndigheten

Referensgrupp:

Länsstyrelserna

Svenska ESF-rådet

Sveriges Kommuner och Landsting

Vinnova

 

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo