Hero Image

Jämställ.nu

Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

Jämställ.nu lanserades i december 2009 och drivs idag som en unik samverkanssatsning mellan Jämställdhetsmyndigheten, Nationella sekretariatet för genusforskning, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Vinnova.

Jämställ.nu finansierades under åren 2011-2013 genom medel från Sveriges Kommuner och Landstings Program för hållbar jämställdhet (HåJ). Från och med 2014 finansieras portalen av regeringen, senast enligt uppdrag U2014/7490/JÄM. Uppdraget löper till och med 2018, och omfattar utveckling av Jämställ.nu samt stöd till statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering, JiM.

På Jämställ.nu hittar du bland annat:

  • Fakta om jämställdhet. Vi förklarar skillnaden mellan jämlikhet, jämställdhet och jämställdhetsintegrering, ger en historisk tillbakablick, förklarar teorier och reder ut begrepp.
  • Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete. Vi ger dig utbildningsmaterial, exempel på jämställdhet i praktiken och verktyg som förenklar och kvalitetssäkrar jämställdhetsarbetet.
  • Tips om konferenser, seminarier och lediga tjänster med en jämställdhetsprofil.
Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo