2013-04-19

Hero Image

Ojämställd chefsstruktur påverkar sjukfrånvaron

Ju större andel män som är chefer, desto större andel kvinnor som är korttidssjuka, det visar Nyckeltalsinstitutets årsrapport för 2013.

Den 25 april publicerar Nyckeltalsinstitutet sin årsrapport för 2013, med de viktigaste slutsatserna från årets kartläggning av stora och medelstora företag och organisationer, i syfte att kartlägga attraktiva arbetsgivare och jämställdhet.

Undersökningen bygger på personalinformation från över 260 organisationer med runt 700 000 anställda i Sverige.

I årets rapport kan de bland annat konstatera att i verksamheter där män har högre lön och där män är överrepresenterade på chefsposter, där har kvinnor högre korttidssjukfrånvaro än män.

Därtill har kvinnor fortsatt nästan dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som män. I 90 procent av alla organisationer har kvinnor en högre andel långtidssjukfrånvaro än män.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo