2014-01-28

Obligatoriskt med jämställdhet i nya ESF-programmet

Europeiska kommissionen har skärpt kraven på jämställdhet i socialfondens nya programperiod. Från att tidigare ha varit ett bör-krav är det nu ett skall-krav.

Europeiska Kommissionen har nyligen beslutat kring regelverket för det nya programmet för Europeiska Socialfonden (ESF) som gäller 2014-2020. Det kommer nu att bli obligatoriskt för EU:s samtliga ESF-program att inkludera ett jämställdhetsperspektiv. Jämfört med förra programperioden innebär detta en skärpning då jämställdhetsperspektivet tidigare var ett bör-krav.

– Detta en förbättring som har stor betydelse för EU:s framtid. Dels är det ett tydligt signalvärde att jämställdhetsperspektivet blir ett skall-krav som inte längre går att välja bort i EU:s 28 medlemsländer, såvida man vill få del av ESF:s medel, säger Bengt Nilsson på Svenska ESF-rådet.

10 miljarder euro årligen

ESF är EU:s huvudsakliga arbetsmarknadsverktyg och brukar kallas ”the ten-ten-ten fund” eftersom programmet utgör cirka 10 procent av EU:s budget eller 10 miljarder euro årligen, samt på olika sätt hjälper 10 miljoner européer att antingen äntra eller komma närmare arbetsmarknaden.

– Fler av EU:s kvinnor än män står utanför arbetsmarknaden idag. Utan ett jämställdhetsperspektiv kommer EU att misslyckas med att nå sysselsättningsmålet på 75 % vilket jag tror är en bidragande orsak till att skall-kravet till slut har blivit verklighet, säger Bengt Nilsson.

Sverige pilot för jämställdhetsstandard

Detta leder samtidigt till hårdare krav beträffande jämställdhet för det nya ESF-programmet i Sverige som för närvarande håller på att utarbetas. Föregående period (2007-2013) omfattande knappt 13 miljarder kronor. Det svenska ESF-programmet kommer att vara pilot för en europeisk jämställdhetsstandard för ESF och ska fungera som ett stöd för att leva upp till de nya kraven från EU-kommissionen.

Läs mer om Europeiska Kommissionens beslut och de nya riktlinjerna

Läs mer om den europeiska jämställdhetsstandarden

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo