2012-10-04

Hero Image

Nytt nummer av tidningen Genus

Nya numret av tidningen Genus har temat Spelplats staden. Temat diskuterar vem som har makt att utforma staden och vem som tar plats i den. Läs bland annat om stadens dragningskraft, flytten av Kiruna, Hammarby sjöstad och om kärleken till bilar.

På gator och i offentliga rum utspelas varje dag nya möten. Möten mellan människor, men också mellan människan och den byggda miljön. Möjligheter uppstår, men också konflikter i krockar mellan skilda förväntningar, behov och ideal. I tidningen Genus nr 2 2012 belyser genusforskare inom stadsplanering utifrån olika perspektiv hur staden ständigt formas och omformas.

Tidningen Genus berättar på ett populärvetenskapligt sätt om genusforskning i Sverige. Den ges ut av Nationella sekretariatet för genusforskning, tre nummer per år, och riktar sig till alla som vill ha kunskap om genus, arbetar med jämställdhet, är lärare, student, politiker, journalist eller allmänt intresserad av genusfrågor.

Nästa nummer har tema arbete och kommer ut i december.

Du kan läsa senaste numret av Genus här

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo