2013-02-07

Ny webbsida för lokalt jämställdhetsarbete i Europa

Nu är den här – webbsidan som knyter ihop allt lokalt och regionalt arbete med den europeiska jämställdhetsdeklarationen: www.charter-equality.eu. Bakom sidan står de europeiska kommunförbundens organisation CEMR, och dess särskilda mekanism för att följa upp arbetet med deklarationen: CEMR Observatory.

Webbsidan är under konstruktion och kommer att fyllas med mer information de närmaste månaderna. Den finns på engelska och franska och är till för att stödja undertecknarna av jämställdhetsdeklarationen på olika sätt.

Förutom själva deklarationen finns här förslag på hur man kan göra en handlingsplan, inspirerande lärande exempel från medlemsstaterna, möjlighet till kontakt och erfarenhetsutbyte, listan på nära 1 300 undertecknare m.m.

CEMR Observatory inrättades den 8 mars 2012 och finansieras av den svenska regeringen genom SKL:s Program för hållbar jämställdhet.

Besök www.charter-equality.eu

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo