2013-10-16

Hero Image

Ny webbportal för jämställdhetsfrågor i EU

Nu lanseras en webbportal för jämställdhetsfrågor inom Europeiska unionen. Portalens målgrupper är framförallt forskare, beslutsfattare och journalister.

Nu lanseras en webbportal för jämställdhetsfrågor inom Europeiska unionen. Portalens målgrupper är framförallt forskare, beslutsfattare och journalister.

En betydande del av webbportalen är E-library, som innehåller mer än 240 000 policydokument, böcker, rapporter och artiklar inom sex olika ämnesområden, bland annat Könsrelaterat våld, Genus och media samt Män och jämställdhet. I E-library söker man samtidigt i sex olika bibliotekskataloger, på flera olika språk, till exempel engelska, franska, tyska, svenska och finska.

Kvinnsam en av deltagarna

Portalen är ett samarbetsprojekt mellan European Institute for Gender Equality, EIGE, och fem europeiska bibliotek och dokumentationscentra. En av parterna är Kvinnsam – Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek. Kvinnsam har en av Europas största samlingar av litteratur om genus och jämställdhet och har därigenom bidragit till en stor del av innehållet i E-library. E-library kommer successivt att utvidgas och omfatta fler ämnesområden, närmast följer Genus och ekonomi.

Ska bidra till kunskapsutbyte

Webbportalen riktar sig framförallt till forskare, beslutsfattare och journalister för att utgöra ett stöd i frågor som rör jämställdhet. Portalen ska också bidra till kunskapsutbyte och till att skapa diskussion kring viktiga frågor om jämställdhet. I samband med lanseringen av webbportalen öppnar EIGE ett Resource & Documentation Centre, i Vilnius. EIGE planerar att involvera fler partners i samarbetet, på tur står KVINFO – centrum för kunskap, information och forskning om kön, i Köpenhamn.

Internationella aktörer

De som utöver Kvinnsam deltagit i samarbetet är Amazone – Resurscentrum för jämställdhet mellan kvinnor och män i Bryssel, Atria – Institutet för jämställdhet och kvinnorshistoria i Amsterdam, Cid-femmes et genre – Informations- och dokumentationscenterför kvinno- och genusfrågor i Luxemburg samt Genderbibliothekk – Centrum för tvärvetenskapliga genusstudier vid Humboldt-Universität i Berlin.

Läs en kommentar från Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Läs mer om EIGE´s Resource & Documentation Centre.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo