2016-06-10

Hero Image

Ny webbkurs om mäns våld mot kvinnor ska stödja kommuner

Det behövs utbildning om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Nu lanserar Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Nationellt centrum för kvinnofrid en ny webbutbildning.

Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och Nationellt centrum för kvinnofrid har uppmärksammat en ökad efterfrågan på utbildningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kunskapsbehovet är stort och det är bland annat en följd av att kommuner och andra myndigheter i allt högre utsträckning frågar om våldsutsatthet. Därför har de nu tagit fram en ny webbkurs som främst ska vara ett stöd i kommunernas arbete med kompetensförsörjning. Utbildningen vänder sig primärt mot personal i kommunal verksamhet men kommer att vara tillgänglig och kostnadsfri för alla.

Vägledande seminarier inför kursen

Utbildningen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” är en introduktionskurs och under hösten erbjuder länsstyrelserna flera seminarier där utbildningen presenteras. Plats och datum för dessa vägledande seminarier är:

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo