2016-04-15

Hero Image

Goda hållbara möten i Eskilstuna

I Eskilstuna kommun ska alla medarbetare inom kultur- och fritidsförvaltningen gå utbildningen "Goda hållbara möten", en utbildning om normer och bemötande.

Goda hållbara möten handlar om normer, oskrivna regler och om respekt för alla; de som följer normen och de som inte gör det. Utbildningen fokuserar inte bara på det fysiska mötet ansikte mot ansikte utan också på medarbetarnas möten via telefon, i skrift och i sociala medier. Det handlar om såväl tonen som orden.

En del av utbildningen består av värderingsövningar som går ut på att ta ställning till olika påståenden som handlar om hur samhället ser ut i stort. Medarbetarna får fundera på hur en gör för att ha ett schysst förhållningssätt gentemot arbetskamrater, invånare och besökare.

Utbildningen har tagits fram av Lena Klintberg, utvecklare, och Anneli Johansson, HR-strateg. De arbetar båda på kultur- och fritidsförvaltningen och har fått uppdraget av förvaltningschef Eva Königsson. Utbildningen kommer att genomföras under våren 2016 och våren 2017. Samtliga medarbetare ska delta och först ut är enheten arenor och föreningsstöd som redan är igång. Tanken är att börja med sig själv, för att i nästa led skapa en ännu bättre kommunal service.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo