2014-05-29

Hero Image

Ny rapport ger vägledning i jämställdhetsarbetet

I år blev det obligatoriskt för EU:s samtliga ESF-program att inkludera ett jämställdhets och icke-diskrimineringsperspektiv. Därför släpper nu svenska ESF-rådet en rapport för att vägleda sin egen personal och hjälpa sökande att se både potential och utmaningar.

Från och med i år är det obligatoriskt för EU:s samtliga ESF-program att inkludera jämställdhetsintegrering och icke-diskriminering i sina projekt. Detta innebär en skärpning jämfört med förra programperioden då jämställdhets- och icke-diskrimineringsperspektivet endast var en rekommendation och inte ett krav.

Rent konkret innebär förändringen att EU-kommissionen ställer krav på att programmen måste integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten samt att ingen får diskrimineras på grund av kön, etnicitet, religion, sexuella läggning, funktionalitet, ålder eller könsuttryck. Tillsammans med Svenska ESF-rådets temagrupp Tema Likabehandling har Gender-CoP beställt en rapport för att visa på hur man kan kombinera fokus på jämställdhetsintegrering med icke-diskrimineringsperspektiv.

– Bakgrunden till beställningen är att det bland våra samarbetspartners över hela Europa är ganska oklart vad intersektionalitet innebär i praktiken. Förhoppningen är att detta blir ett sätt att ”styra rätt”, från programupplägg och genomförande till uppföljning och utvärdering, säger Bengt Nilsson på svenska ESF-rådet.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo