2014-05-15

Hero Image

Ny portal för jämställdhet i arbetslivet

Nu lanseras en ny webbportal för jämställdhetsfrågor inom Europeiska unionen. Portalen samlar goda exempel på arbete för jämställdhet i arbetslivet.

I förra veckan lanserades en ny webbportal för att främja jämställdhet i arbetslivet. På portalen finns omkring 100 goda exempel på arbete för jämställdhet i arbetslivet, insamlade från 25 europeiska länder.

Exemplen kommer från olika branscher, och från såväl stora som små verksamheter. Gemensamt är att de rör ett av portalens fyra fokusområden: könsroller i arbetslivet, kvinnors deltagande i beslutsfattandet, balansen mellan betalt och obetalt arbetet samt löneskillnader.

Webbortalen är framtagen på gemensamt initiativ av europeiska arbetsgivare och fackliga organisationer. Med portalen vill de visa på betydelsen av dialog mellan arbetsgivare och fackföreningar, deras roll och vikten av deras engagemang för att stärka jämställdheten i EU.

Besök portalen: A Toolkit for Gender Equality in Practice

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo