2016-01-13

Hero Image

Ny handledning i jämställt bemötande

Hur kan vi kvalitetssäkra vårt arbete med bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv? Nu finns en handledning som ger grundläggande svar! Materialet har tagits fram inom ramen för Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM).

Svenska myndigheter möter årligen miljontals människor som bor och vistas i landet. Hur mötena ser ut och hur många de är skiljer sig från myndighet till myndighet, men det finns också många likheter. En likhet är att den tjänsteperson som medborgaren möter är expert på det som medborgaren söker kontakt med myndigheten om. Tjänstepersonen har ett kunskapsmässigt överläge. Ofta har tjänstepersonen också makt att fatta beslut som påverkar medborgarens liv.

I relationen mellan tjänstepersoner och medborgare finns alltså inbyggd en maktrelation. Det är viktigt att tjänstepersoner använder sin makt på bästa sätt för att säkerställa att medborgare bemöts värdigt, med respekt och likvärdigt oavsett kön. Hur kan vi kvalitetssäkra vårt arbete med bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv?

Nu finns en handledning som ger grundläggande svar!

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo