2017-08-17

Hero Image

Ny handledning för bättre HBTQ-kompetens

Hur kan arbetet med jämställdhetsintegrering bedrivas så att det utmanar heteronormen, snarare än att cementera den? Med en ny handledning erbjuder Nationella sekretariatet för genusforskning stöd åt myndighetspersoner och andra för att förbättra sin kunskap om HBTQ och sin HBTQ-kompetens.

Handledningen har tagits fram med hjälp av de HBT-strategiska myndigheterna, det vill säga Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt Socialstyrelsen.

Handledningen innehåller förslag på arbetssätt för att utveckla tillämpningen av strategin jämställdhetsintegrering genom att också inkludera ett HBTQ-perspektiv. Förslagen handlar bland annat om kvalitetssäkring, inkluderande kommunikation och könsuppdelad statistik.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo