2012-12-10

Ny databas samlar jämställdhetssatsningar på Jämställ.nu

Vilka arbetar med jämställdhet, och hur har de gått tillväga? Idag lanseras en ny databas på Jämställ.nu, som ger dig information om jämställdhetssatsningar runt om i landet.

Idag lanseras databasen Vem gör vad? på Jämställ.nu. Databasen samlar information om genomförda och pågående jämställdhetssatsningar runt om i landet. Med hjälp av databasen får du reda på vilka verksamheter i en kommun, eller inom ett verksamhetsområdeområde, som arbetar med jämställdhet. Du får även svar på frågor som vilken metod, utbildning, externa kompetens och finansiering verksamheterna har använt sig av. Syftet med Vem gör vad? är att besökaren ska hitta både inspiration och samarbetsparters. Databasen ger även en övergripande bild av vad som händer på nationell, regional och lokal nivå inom jämställdhetsområdet. Informationen i databasen bygger på inkomna enkätsvar från verksamheter som arbetar med jämställdhet. Verksamheterna kan själva rapportera in sitt jämställdhetsarbete via ett enkelt webbformulär. Alla typer av verksamheter kan rapportera in sitt arbete i databasen, såväl privata och offentliga som ideella verksamheter. Du hittar databasen här. För att göra din verksamhet sökbar i databasen, fyll i formuläret här.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo