2014-06-25

Hero Image

Gratis bok om jämställdhet

Vad är jämställdhetsintegrering? Vad krävs för att det ska fungera? Vilka är hindren? I en ny bok från Sveriges Kommuner och Landsting, som går att beställa gratis, delar de med sig av sina erfarenheter.

”Håll i och håll ut!” bygger på erfarenheter av jämställdhetsintegrering inom Program för hållbar jämställdhet. Vad är jämställdhetsintegrering? Vad krävs för att det ska fungera? Vilka är hindren? Utifrån konkreta exempel och fallstudier ger boken grundläggande kunskaper om jämställdhetsintegrering som strategi – och vad den kan betyda i form av likvärdig service oavsett kön. ”Håll i och håll ut!” är en 160-sidig pocketbok för alla som ska jobba med jämställdhet, utan att för den skull vara experter. I reportageform möter vi elever, brukare, besökare och andra som tar del av jämställd service. Boken är gratis och kan beställas från Sveriges Kommuner och Landstings webbutik.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo