2012-11-12

Hero Image

Ny bok om genus och innovation

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova lanserar en ny antologi med temat innovation och genus. I boken presenteras bland annat forskning om genus och strukturfondspartnerskap som visar att det inte räcker med formell jämställdhet inom politik och partnerskap, eftersom de informella sociala nätverken spelar en viktig roll.

Förra veckan lanserade Vinnova boken Promoting Innovation – en antologi med temat innovation och genus – för internationell spridning. Boken är ett försök att samla artiklar om genus och innovation och den lanseras i samband med att Vinnova diskuterar resultaten av Forskning och utvecklingsarbetets satsning TIGER – Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer.

Örebroforskarna Mona Hedfeldt och Gun Hedlund har skrivit ett kapitel i boken, baserat på deras forskning om genus och strukturfondspartnerskap.  Partnerskapen fördelar pengar från EU:s regionala utvecklingsfond och driver det regionala utvecklingsarbetet runt om i landet, och forskarna har jämfört hur två svenska län, Jönköpings län och Jämtlands län, arbetar med regionala strukturfondspartnerskap, skriver Örebro universitet i ett pressmeddelande (9/11).

Det finns flera likheter men också stora skillnader mellan länen. Jämtlands län har fler kvinnor i ledande positioner än Jönköpings län. Samtidigt finns det i stort sett ingen kontakt mellan kvinnor inom politiken och kvinnor i näringslivet i Jämtland.

– När vi undersökte deltagandet i dessa partnerskap och omkringliggande nätverk visade det sig att det överhuvudtaget är sällan kvinnor från näringslivet är inblandade i referensgrupper eller planering av strukturfondsprojekt, som ska skapa bättre möjligheter för innovation och företagande kvinnor, säger Mona Hedfeldt.

De sociala nätverken viktigare än förväntat

– Dessutom spelar de sociala nätverken en viktigare roll än vi hade förväntat oss. Sverige är ett av världens mest jämställda länder inom politiken men de informella nätverken präglas av en manlig elit. Flera kvinnor pekade på att till exempel Rotary klubbar spelade en viktig roll för få tillgång till information. Trots detta valde de att inte gå med – både av principiella skäl men också med anledning av att det upplevdes som en manlig, hierarkisk arena, säger Gun Hedlund.

– Så även om de formella strukturerna har en jämn könsfördelning så räcker inte det om kvinnor står utanför inflytelserika nätverk. Det är viktigt att kvinnor i politik och näringsliv hittar sätt att bygga informella nätverk på som gör att de kan ha inflytande över hur prioriteringsbeslut sker vid innovationssatsningar, säger Gun Hedlund.

Läs mer om boken och ladda ner den gratis på Vinnovas hemsida.

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo