2015-05-29

Hero Image

Ny antologi ger nya infallsvinklar på män i förskolan

Varför är det så få män som arbetar i förskolan? I en ny antologi från SKL ges flera infallsvinklar på temat.

I dagens förskola, med en andel män på omkring fyra procent bland medarbetarna, kan vi konstatera att rekryteringen bara tycks ske ur den ena halvan av befolkningen. Det vill vi ändra på. I arbetet med att bredda rekryteringen finns det flera pusselbitar att lägga ihop och olika aktörer behövs för att göra verkstad. Vilken pusselbit har du?

Antologin vänder sig till arbetsgivare och andra som arbetar med att utveckla förskolan. De olika kapitlen bjuder på både praktiska och teoretiska perspektiv, där såväl arbetsgivare och arbetstagare, studenter och forskare delar med sig av sina erfarenheter. Låt dig inspireras!

Antologin vänder sig till dig som är arbetsgivare, förtroendevald eller chef. Men också till andra som är intresserade av förskolans kompetensförsörjning och pedagogiska verksamhet och till dem som vill lära sig mer om hur man kan bredda rekryteringen för att få fler män till förskolan.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo