2015-03-27

Hero Image

Nu ska jämställdhetsplanerna bli verklighet

56 aktörer, varav 37 kommuner, har skrivit på strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Nu tar jämställdhetsutvecklarna i kommuner och på myndigheter med sig sina chefer för att förankra arbetet på beslutandenivå. 100 chefer och jämställdhetsutvecklare samlas den 26 mars under temat Fokus: Jämställt Västra Götaland.

Det länsövergripande jämställdhetsnätverket träffas fyra gånger per år. Däremellan hörs de av regelbundet och utbyter tips och idéer om konferenser, föreläsare, intressanta forskningsrapporter och ny statistik. På träffen den 26 mars har Maria Jönsson, jämställdhetsutvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland, bjudit in cheferna.

– ”Ta med din chef” är en av mina favoritmetoder för mandatshöjning av en specifik fråga. Att arbetet med jämställdhetsintegrering har stöd från ledningen är en nyckelfaktor, liksom mod och uthållighet, säger Maria Jönsson.

Länsöverdirektör Lisbeth Schultze deltar på mötet och jämställdhetsfrågorna ligger henne varmt om hjärtat:

– Nu har vi pratat om det här länge, det är dags att omsätta orden till handling. Jag hoppas att den här dagen ska ge värdefull information och insikter och bidra till att vårt gemensamma arbete med ett jämställt Västra Götaland ska kunna flytta fram positionerna ytterligare, säger Lisbeth Schultze.

Syftet med nätverksträffen är att skapa en strategisk plattform för erfarenhetsutbyte samt förankring på ledningsnivå. Deltagarna kommer att få information om jämställdhetsintegrerade budgetar, handlingsplaner och styrning i både kommunal och Länsstyrelsens egen verksamhet samt hur relationen mellan tillväxt och jämställdhet ser ut i kommuner genom att jämföra nyckeltal.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo