2016-04-11

Hero Image

Sök utvecklingsmedel till skyddat boende

Länsstyrelserna i Stockholms, Skånes och Västra Götalands län har gemensamt regeringsuppdrag att lämna stöd till utvecklingen av nationellt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor.

Det finns nu möjlighet för kommuner, myndigheter, kommunalägda bolag och idéburna organisationer i hela landet att söka 2016 års utvecklingsmedel till skyddat boende. Särskild prioritet ges till utvecklingen av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor tillhörande särskilt utsatta grupper.

Sista ansökningsdag är 11 maj 2016. Mer information om hur ansökan går till och ansökningsblankett finns via länkarna till höger.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo