2016-09-30

Hero Image

Hälsocentral fick pris för stöd åt våldsutsatta

Under den Regionala jämställdhetsdagen på Vetenskapens Hus i Luleå tilldelades Hortlax hälsocentral
100 000 kronor för bästa jämställdhetsarbete i Norrbotten.

– Jag är helt överväldigad över att vi fick priset, säger Ingela Norén Hortlax hälsocentral. Nu ska vi använda pengarna till att arbeta förebyggande mot våld tillsammans med föräldrar och barn.

Hortlax hälsocentral har tagit fram rutiner för att kunna ge bättre stöd åt patienter som utsätts för våld i nära relationer. Sedan arbetet startades har personalen på hälsocentralen upptäckt fler kvinnor och barn som är i behov av hjälp och stöd på grund av våld i en nära relation.

En viktig del i arbetet är att personalen känner sig trygga med vad de ska göra när de möter en sådan patient. Därför fungerar en speciell arbetsgrupp som stöd för övriga anställda på hälsocentralen.

Vinnaren har utsetts av en jury bestående av:
•Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen Norrbotten
•Helena Stenberg, Kommunförbundet Norrbotten
•Matz Engman, Luleå Näringsliv AB
•Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet
•Maria Stenberg, Norrbottens läns landsting

Motivering

Hortlax hälsocentral har lyckats fånga essensen i jämställdhetsintegreringen när de införde nya rutiner som hjälper dem att upptäcka och stoppa mäns våld mot kvinnor. Personalen har ökat sin kunskap om våld och har satt mål för sitt arbete. De har skapat rutiner och följer upp arbetet på ett föredömligt sätt. Arbetet följer landstingets övergripande riktlinjer och når de mest utsatta grupperna i fråga om ojämställdhet – våldsutsatta kvinnor och barn.

Juryn för jämställdhetspriset ser arbetet på Hortlax hälsocentral som ett bra lärandeexempel, en likvärdig arbetsmetod går att implementera på alla hälsocentraler i länet.

Hortlax hälsocentral identifierar, dokumenterar och ger stöd till våldsutsatta i nära relation som i förlängningen skapar både en tryggare patient och ett mer jämställt samhälle. De jobbar efter devisen ”våga se och våga fråga” som ger inspiration, mod och möjlighet för fler verksamheter och organisationer att gå från snack till verkstad.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo