2018-02-01

Hero Image

Normkritiskt och våldsförebyggande arbete i skolan

I samverkan med Jämtlands gymnasium Fyrvalla bjuder Länsstyrelsen i Jämtlands län in till en konferens om att arbeta med normkritik i skolan som ett redskap för att förebygga våld, trakasserier och otrygghet.

Syftet med dagen är att du som har skolan som arena ska få inspiration och kunskap för att utveckla din skolas arbete med normkritik och våldsförebyggande arbete! Under dagen kommer du att få ta del av Jämtlands Gymnasium Fyrvallas framgångsrika arbete med att förändra machokultur och införandet av metoden Mentorer i våldsprevention (MVP). Föreningen MÄN kommer att fördjupa grunder i ett normkritiskt förhållningssätt, machonormer, MVP med mera.

Medverkar gör Anna Frenzel, utredare vid Brottsförebyggande rådet, som berättar om ungdomars utsatthet och delaktighet i brott utifrån skolundersökningen om brott. Peter Stenberg, rektor på Edströmska gymnasiet i Västerås berättar om våldsförebyggande och normkritiskt arbete som en del av ett större processarbete för att skapa en skolmiljö präglad av trygghet, studiero samt för att utveckla elever till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Målgrupper för dagen är beslutsfattare inom skolan (högstadium och gymnasium), rektorer, nyckelpersoner inom skola, elevhälsovårdspersonal samt andra aktörer med koppling till unga.

Dag: 18 april 2018.

Tid: 9.00–15.30.

Plats: OSD, Sal Arnljot, Krondikesvägen 93, Östersund.

Anmälan: lansstyrelsen.se/jamtland senast den 4 april.

Arangörer: Länsstyrelsen Jämtlands län. Vid eventuella frågor, kontakta: Ingegärd Pettersson Länsstyrelsen Jämtlands län, telefon 010-225 32 27.

Begränsat antal platser, arrangören förbehåller sig rätten att fördela platserna. Länsstyrelsen bjuder på lunch.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo