2015-10-08

Hero Image

Normkritik ska ge effektivare narkotikaspaning

Sju fullskaliga projekt och tio förstudier får nu finansiering genom VINNOVAs utlysning Mångfaldslabbet. Ett av projekten handlar om att Polisen i Stockholm ska utveckla en mer jämställd missbrukarprofilering inom narkotikaspaning.

Inom Mångfaldslabbet stödjer VINNOVA projekt som utvecklar kunskap och metoder för innovationer utifrån ett normkritiskt perspektiv.

– Genom att ta in fler perspektiv och ifrågasätta det vi tar för givet kan organisationer stärka sin innovationsförmåga och det ökar chanserna för att nya lösningar ska kunna utvecklas, därför satsar vi på innovation kopplat till normkritik, säger Sophia Ivarsson, som är ansvarig för utlysningen på VINNOVA.

Ett av projekten som får finansiering är Polismyndigheten som genom att använda en normkritisk missbrukarprofilering vill få en mer jämställd narkotikaspaning som gör att man blir bättre på att hitta unga kvinnor som missbrukar.

Totalt handlar det om cirka 25 miljoner kronor som går till sju fullskaliga projekt och tio förstudier.

Genomförandeprojekt

Optimering av gynekologiska och urologiska undersökningar samt förlossningar, Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 3,2 miljoner

Träffa rätt – jämställ narkotikaspan. Normkritisk missbrukarprofilering med hjälp av digitala verktyg, Polismyndigheten i Stockholms län. 3,7 miljoner

Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, inkluderande och resurssmart avfallssystem, Borås Energi och Miljö AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås. 3,5 miljoner

Me Public Service – Medborgarproducerat innehåll för ökad delaktighet och representativitet, Föreningen Fanzingo, 3,7 miljoner

Women on Wheels, Living Cities Stockholm AB. 3,7 miljoner

Open norm critical innovation for relational inclusion (ONCIRI), Högskolan i Halmstad, Akademin för Hälsa och välfärd. 3,4 miljoner

Kalejdoskop – verktygslåda för normkritiskt och inkluderande kulturarvsarbete, Länsstyrelsen i Örebro, 450 000

Förstudier

Finansiering ges med mellan 200 00 och 300 000 vardera.

Normkritisk visualisering i stadsutveckling, Lindholmen Science Park AB

3D Minnen som främjar outnyttjad potential i designprocesser, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för teknik och hälsa.

Normkritiskt Utställningslaboratorium, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och Teknik.

Undersökning av normkritiskt kompetenskluster inom pedagogik, design, arkitektur och stadsplanering, Amphi Produktion AB.

Fairtale – en bildbank som inte befäster normer, Aprendi AB.

Oculus Transformer – att gå i någon annans skor, Moderna Teatern AB.

Transparent transvård, Västra Götalands läns landsting, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

For her eyes only, Ampersand AB.

Liggaskolan uncised, Dunkelbyrån.

Norm-Alla, Piteå kommun.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo