2012-10-02

NIKK flyttas till Sverige

Nordiskt institut för kunskap om kön, NIKK, lades ner 31 december 2011 som självständigt institut efter ett beslut fattat av de nordiska jämställdhetsministrarna. Sedan 1995 har NIKK varit placerat vid Oslo universitet. Nu ska NIKK istället omvandlas till ett så kallat samarbetsorgan, vilket innebär att NIKK placeras i en annan institution. Syftet är att på så sätt spara pengar som kan frigöras till andra aktiviteter i det nordiska jämställdhetssamarbetet.

Under våren 2012 gick Nordiska ministerrådet ut med ett anbudsförfarande om att vara värd för nya NIKK, som nu heter Nordisk information för kunskap om kön. Ministerrådet har nu beslutat att lägga NIKK på Nationella sekretariatet för genusforskning.

– Det känns väldigt glädjande och inspirerande, säger Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

– Det är en grannlaga uppgift att samla in och förmedla information och forskning från hela Norden, men vi kommer att ha nytta av de nordiska nätverk som Nationella sekretariatet för genusforskning ingår i, säger Kerstin Alnebratt.

Budgeten är mindre än hälften av gamla NIKKs budget och det kommer bara att finnas utrymme för två anställda i den fasta staben.

Forskning, politik och praktik

NIKKs uppdrag kommer att vara att samla in och förmedla nationell forskning, politik och praktik på jämställdhetsområdet i ett nordiskt perspektiv till en bred grupp av intressenter. Komparativ information om aktuell jämställdhets- och genusforskning i hela Norden ska förmedlas. Syftet är att den kunskap som förmedlas ska kunna fungera som underlag för politiska diskussioner i Norden och internationellt.

Informationen ska i huvudsak förmedlas genom en webbplats, men NIKK ska också bidra till att skapa diskussioner i nordiska nätverk för genusforskning och jämställdhetspolitik.

Nordiska jämförelser

En annan uppgift för NIKK blir att skapa översiktliga sammanställningar på olika områden, där de olika ländernas situation, insatser och forskning kan jämföras.

– Vi ska ta tillvara på de kompetenser och samarbeten som finns i Norden, både på forsknings- och jämställdhetsområdet, säger Kerstin Alnebratt.

NIKK ska också fungera som ett projektsekretariat för genomförande av olika aktiviteter i det nordiska jämställdhetssamarbetet.

– Vi ser fram emot att kunna engagera fler personer i tillfälliga projekt som tar fram kunskap inom vissa områden och föreslår insatser som politiker och andra aktörer kan använda som underlag, säger Kerstin Alnebratt.

Under hösten ska personalen till NIKK rekryteras och ambitionen är att nya NIKK är i funktion i början av 2013.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo