2018-02-07

Hero Image

NCK:s webbstöd för vården närmar sig lansering

NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid lanserar i vår ett webbstöd för vård. Materialet kommer att innehålla faktatexter, filmer, expertintervjuer och lärande exempel. Med start i Umeå 20 februari hålls lanseringsseminarier runt om i landet.

Så här skriver NCK på sin egen webbplats:

Vad ska jag tänka på i mötet med en ung tjej som varit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck? Hur ställer jag frågor om våld till en patient och hur förbereder jag mig inför en spårsäkring? Vilka tecken finns det på att en patient som söker tandvård har utsatts för våld? Hur dokumenterar jag skador och hur fungerar det skyddade sökordet för våld i nära relationer i patientjournalen?

De frågorna och många fler är det tänkt att webbstöd för vården ska kunna ge svar på. Webbstödet riktar sig till personal både inom hälso- och sjukvården och tandvården. Det innehåller allt från kortfattade faktatexter om olika aspekter av omhändertagandet av våldsutsatta, till reportage från verksamheter runt om i landet i form av lärande exempel. Ett flertal experter med klinisk erfarenhet delar med sig av sin kunskap inom området. Dessutom finns tips om fördjupning i form av rapporter och annat utbildningsmaterial.

Basen för allt är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:14) om våld i nära relationer och materialet har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen.

Lanseringsseminarier planeras

Webbstödet kommer inom kort att läggas ut på kunskapsbanken på NCK:s webbplats där det redan finns ett motsvarande webbstöd för kommuner och en webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Webbkursen kommer också att kompletteras med ytterligare några filmade inslag som riktar sig specifikt till personal inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Med start i februari månad planeras för sammanlagt fem olika regionala seminarier i Umeå, Göteborg, Karlstad, Stockholm och Malmö för att lansera webbstöd för vården. Både Socialstyrelsen och NCK samt representanter från regionen kommer att medverka. Först ut är Umeå 20 februari, därefter sker lansering i Göteborg 27 februari, Karlstad 6 mars och Stockholm 23 april. Datum för lanseringen i Malmö är ännu inte bestämd.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo