2013-10-17

Nätverk ska undersöka den marginaliserade manligheten

I sitt arbete stöter genusforskaren Thomas Johansson ofta på bilden av unga, vita män som tycker att diskussionen om jämställdhet och feminism har gått för långt. Nu har han fått anslag från Riksbankens Jubileumsfond för att bilda ett nätverk som ska ta reda på mer om vilka faktorer som bromsar upp jämställdheten.

Forskarna som kommer från både Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien vill titta närmare på de pappor som inte är jämställda, som inte tar ut föräldraledighet eller delar på hushållsarbetet. Det kan handla om de vita männen som kanske tillhör arbetarklassen och röstar på sverigedemokraterna och inte alltid känner igen sig i jämställdhetsprojektet.

– Det finns en uppfattning om att vi är jämställda samtidigt som vetenskap och statistik tyder på att det inte är så. Skillnaden mellan de här olika världarna är intressant, säger Thomas Johansson, professor på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Ingår inte i bilden av den jämställde mannen

Det finns inte så mycket forskning om den marginaliserade manligheten. Kanske beror det på att det är enklare att forska om det som ligger nära en själv, tror Thomas Johansson. Att intervjua en näthatare och människor som man själv inte sympatiserar med, känns kanske inte helt bekvämt

– De här männen är en intressant grupp eftersom den inte ingår i bilden av den jämställda svenska mannen, som är ganska dominerande. Samtidigt finns det ganska många män som bara är föräldralediga exakt de två månader de behöver för att inte förlora pengar och en liten grupp tar inte ut någon föräldraledighet alls. I andra änden finns en liten klick som är föräldralediga länge, säger Thomas Johansson.

De här männen är en intressant grupp eftersom den inte ingår i bilden av den jämställda svenska mannen, som är ganska dominerande.

Näthat och pojkar som kommer efter i skolan

Forskarna i nätverket vill också veta mer om det hat mot feminismen som framför allt dyker upp i olika forum på internet. Ett annat fenomen som de ska studera är det faktum att pojkar halkar efter i skolan.

– Vi vill få en bra bild av hur de här fenomenen ser ut i olika länder, vad som påverkar och gör att det uppstår vissa mönster, säger Thomas Johansson som berättar att han fått mycket av inspirationen till nätverket från Susan Faludis bok Ställd: Förräderiet mot mannen, som kom 2000 och handlar om den amerikanske mannens utsatthet i dagens samhälle. Under de kommande två åren har nätverket planerat fem träffar. Tanken är också att skriva en bok tillsammans och skriva gemensamma projektansökningar för att kunna forskare vidare på de marginaliserade männen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo