2014-07-02

Hero Image

De synliggör mönstren som missgynnar kvinnor

Kvinnor drar fortfarande det tyngsta lasset hemma och det sätter spår både i kroppen och i pensionen. Genom satsningar på jämställdhetsintegrering synliggör svenska myndigheter mönstren som missgynnar kvinnor.

Beslut som fattas tidigt i livet får konsekvenser ända upp i pensionsåldern och de är viktigt att göra medvetna val. Den bilden gav Monica Petersson, expert på Pensionsmyndigheten, under seminariet på Nordiskt Forum.

– Kvinnor är hemma mer med barnen. Dessutom har kvinnor ofta lägre inkomst än män. Det sätter avtryck i pensionen, sa hon.

Under år 2013-2014 har 18 myndigheter fått i särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Pensionsmyndigheten ingår i satsningen liksom Försäkringskassan och CSN, som också deltog under seminariet.

Undvika ojämställda mönster

Det var fullsatt framför scenen på Malmömässan och många besökare stannade till i vimlet bland montrarna. Monica Petersson delade med sig av tips på hur personer som ingår i parrelationer kan undvika att falla in i ojämställda mönster.

– Om man funderar på att gå ner i arbetstid ska man se till att gå ner lika mycket, sa hon och berättade vidare om andra sätt att nå jämställdhet i pensionssparandet.

Om bara den ena partnern går ner i arbetstid kan till exempel den andra partnern kompensera genom att föra över premiepension. Hittills är det bara omkring 8 000 personer som har valt att göra en sådan pensionsutjämning.

– Jag tycker att det är konstigt att det är så få med tanke på hur verkligheten ser ut, sa Monica Petersson under seminariet.

Kvinnor studerar oftare på deltid

Att föra över premiepension innebär en ekonomisk utjämning, fast det är inte bara privatekonomin som påverkas när omsorg om barn och obetalt arbete i hemmet är ojämnt fördelat. Statistik från Försäkringskassan visar att det finns ett samband mellan det obetalda arbetet och de höga sjukskrivningstalen för kvinnor. Det finns också en koppling till uttaget av föräldraledighet, enligt Karina Solax Stridh, jämställdhetsstrateg på Försäkringskassan.

”– Vi vet att den som tar ut störst del av föräldraledigheten också kommer att stå för den största delen av arbetet i hemmet.”

– Vi vet att den som tar ut störst del av föräldraledigheten också kommer att stå för den största delen av arbetet i hemmet, sa hon under seminariet, som hölls under rubriken ”Det gäller pengarna, livet och jämställdheten.”

Seminariedeltagarna lyfte könsuppdelad statistik som ett viktigt verktyg i myndigheternas arbete med med jämställdhetsintegrering. Anna Delsol, processledare för jämställdhetsintegrering på CSN berättade om studier som visar att kvinnor och män delvis använder studiemedlet på olika sätt.

– Kvinnor studerar oftare på deltid och män får oftare ekonomiskt stöd av föräldrarna. Det är också vanligare att kvinnor kombinerar studier med föräldraskap, sa hon.

Totalt är 60 procent av CSN:s kunder kvinnor, men bland de studerande som har barn utgör kvinnor hela 80 procent, enligt CSN:s statistik.

Vid sidan av könsuppdelad statistik framhöll seminariedeltagarna också behovet av utbildning i bemötandefrågor.

– Vi möter många kunder genom våra verksamheter så det är jätteviktigt, sa Karina Solax Stridh.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo