2013-09-18

Myndighet kan vara vägen till jämställdhet

Politiker, forskare och praktiker hade en sak gemensamt under seminariet Mål i sikte, som gick av stapeln under årets Almedalsvecka, uppfattningen om att jämställdhetsarbetet behöver långsiktighet. Jämställdhetsminister Arnholm (FP) uteslöt inte att lösningen kan vara en myndighet.

Det var många års erfarenhet som samlades på scenen för att diskutera förutsättningarna för det framtida jämställdhetsarbetet. Forskare och praktiker lyfte fram exempel på både lyckade och mindre lyckade insatser under de senaste decennierna. Något som fick mycket kritik var att jämställdhetsarbetet bedrivs i projektform, vilket leder till att arbetet blir kortsiktigt, organisationer tappar kunskap och erfarenhet eftersom personer kommer och går. Under de snart 20 år som arbetet med jämställdhetsstrategin har pågått har det saknats ett kontinuerligt stöd.

Flera tillfälliga stödfunktioner

Enligt Lillemor Dahlgren, projektledare för kunskapsportalen Jämställ.nu, finns det flera stödfunktioner såsom Program för hållbar jämställdhet (HÅJ) och Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Problemet, som hon påpekade under seminariet, är att de är tillfälliga. Oftast handlar det om korta satsningar. Undantaget är länsstyrelserna runt om i landet, menade Lillemor Dahlgren.

– Jämställdhetsstrategin har anammats sedan 20 år, men stödet är fortfarande splittrat. Vi märker att personer inte vet vem de ska vända sig till för att få stöd. Det saknas en aktör som har ansvar för den övergripande samordningen, som är pådrivande och utvecklar, sa Lillemor Dahlgren, som även ansvarar för uppdraget JiM, som handlar om att ge stöd för jämställdhetsintegreringsarbetet i 18 myndigheter.

Mikael Sjöberg, ordförande för delegationen för jämställdhet i arbetslivet, lyfte fram behovet av metodstöd och kunskap för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Även han påpekade att det behövs ett samlat stöd i arbetet.

– Jämställdhetsintegrering är en strategisk fråga på en myndighet och för en myndighet så handlar arbetet om att göra flera strategiska avvägningar. För det behövs metodstöd och kunskap.

Behov av långsiktighet

Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning, sa att det behövs en permanent och långsiktig stödfunktion för jämställdhetsarbetet. Det blir svårt att driva det politiska jämställdhetsarbetet utan verktyg, menade hon. Och lyfte också frågan vad som kommer att hända med all kunskap och erfarenhet från de olika projekten.

Ann Boman, som var huvudsekreterare för utredningen Varannan damernas om ökad kvinnorepresentation och som numera är konsult, påpekade behovet av ett jämställdhetsministerium, behovet av att formulera jämställdhetspolitiska mål i andra politikområden och av att få en balans mellan den teoretiska analysen och den praktiska erfarenheten.

– Kritiken mot jämställdhetsintegrering är att det oftast administreras jämställdhet och att det inte leder till jämställdhet. Risken för det är uppenbar om det inte finns politik. Inget annat område är så lyhört och utvecklingsbart som jämställdhetsområdet, men politiken behövs kopplas in.

Ministern utesluter inte en jämställdhetsmyndighet

Även jämställdhetsministern Maria Arnholm (FP) ansåg att jämställdhetsarbetet behöver samordnas.

– Jämställdhetsintegrering har satt igång en massa aktiviteter och vi behöver hitta en struktur för detta och inte i projektform. Jag utesluter inte alls att vi ska ha en jämställdhetsmyndighet.

På frågan om framtida vallöfte svarade Maria Arnholm (FP):

– Vi ska fortsätta arbetet som vi har gjort de senaste sju åren genom att hålla Sveriges ekonomi i god balans, fortsätta satsningen för mäns våld mot kvinnor och för att jämställdhetsintegrering ska få en struktur och fotfäste.

Jonas Sjöstedt (V) medverkade också i panelsamtalet och på frågan om nästa års vallöfte svarade han:

– Att ha en ekonomisk politik som minskar inkomstklyftorna, individualisering av föräldraförsäkringen, att kvinnojourer ska få en statlig finansiering för att kunna planera sin verksamhet.

Seminariet Mål i sikte? – ett samtal om vägar till jämställdhet arrangerades av Jämställ.nu, länsstyrelserna, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges Kommuner och Landsting, Tema Likabehandling och VINNOVA under Almedalsveckan 2013.

Film

Hela samtalet filmades och du kan del av materialet här:

Del 1

[divider top=”0″]

Del 2

[divider top=”0″]

Del 3

 

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo