2016-01-26

Hero Image

Möt oss i Malmö på Jämställdhetsdagarna!

Den första årliga, professionella konferensen med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering inleds i Malmö under morgondagen. Jämställ.nu och flera av våra portalägare deltar i programmet och med monter.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har lagt sitt årliga högnivåmöte för hållbar jämställdhet i anslutning till Jämställdhetsdagarna. Politiker och höga chefer träffas för att diskutera jämställdhet som ett sätt att lösa stora samhällsutmaningar.

– Sverige behöver en mötesplats där aktörer inom jämställdhetsarbetet kan utbyta erfarenheter och lära av varandra. Vi ser fram mot två dagars intensiva diskussioner och möten, säger Magnus Jacobson, handläggare på SKL som hälsar alla välkomna till förbundets monter (nummer 6).

SKL:s ordförande Lena Micko medverkar i ett seminarium om rätt till heltid, och SKL-projektet Modellkommuner berättar om metoder för att sprida jämställdhetsintegrering mellan organisationer.

Framgångsfaktorer och utmaningar

Lillemor Dahlgren, Nationella sekretariatet för genusforskning, är verksamhetsansvarig för Jämställ.nu och medverkar i ett seminarium om hållbarhet och uppföljning mot slutet av andra dagen.

– Jag ser fram emot att se om det finns någon samsyn bland programpunkterna kring vad som är framgångsfaktorer och utmaningar i jämställdhetsarbetet. Mycket av arbetet har bedrivits i projektform. Vi har också diskussionen om hur kön samverkar med andra faktorer, och betydelsen av att ha med det i jämställdhetsarbetet.

Nationella sekretariatet för genusforskning har sedan 2013 regeringens uppdrag att ge stöd åt statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Sedan årsskiftet omfattar den satsningen 59 myndigheter och en organisation med vissa myndighetsuppdrag.

– Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, är den stora satsning som finns på nationell nivå. Om Jämställdhetsdagarna ska återspegla jämställdhetsarbetet i Sverige är det viktigt att vi finns med. Det är en stor del av landets befolkning som nås av verksamheten vid allt ifrån Arbetsförmedlingen till Åklagarmyndigheten.

Regional samordning

Till monter 10 är alla välkomna för att få veta mer om länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering.

– Länsstyrelserna ser fram emot att möta jämställdhetsaktörer på regional nivå. Länsstyrelserna har ett samordningsuppdrag i länen som blir viktigare ju fler vi är som arbetar med jämställdhet på regional nivå, där vi alla spelar en viktig roll för att uppnå jämställdhet, säger Sara Lhådö, särskilt sakkunnig i jämställdhet vid Länsstyrelsen i Skåne Län.

Svenska ESF-rådet deltar med monter (nummer 7) och med ett seminarium om hur projekt som är finansierade av Europeiska socialfonden kan jämställdhetsintegreras.

Kom till monter 8 om du vill träffa oss som arbetar med Jämställ.nu! Vi svarar på frågor och visar hur du kan använda dig av kunskapsportalen.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo