2013-02-20

Hero Image

Mer pengar till lönekartläggning

Regeringen satsar nio miljoner kronor för att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska öka sina insatser kring lönekartläggningar på olika arbetsplatser.

Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Men trots planer för jämställda löner och lönekartläggningar, består skillnaden mellan kvinnors och mäns lönenivåer. Det tycker regeringen är oacceptabelt och de satsar därför ytterligare nio miljoner kronor för att DO ska arbeta med en större och mer sammanhållen tillsyn över tillämpningen av lönekartläggningen bland landets arbetsgivare. DO ska också titta närmare på universitetens och högskolornas arbete med aktiva åtgärder. – Det är helt oacceptabelt att en genomsnittlig man tjänar 3,6 miljoner kronor mer än en genomsnittlig kvinna under en livstid. Lönekartläggningar är ett viktigt redskap för att mäta och synliggöra ojämställdhet, säger jämställdhetsminister Maria Arnholm i ett pressmeddelande (20/2).

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo