2013-01-21

Hero Image

Maria Arnholm ny jämställdhets- och biträdande utbildningsminister

Maria Arnholm utnämns i dag till jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister.

– Jämställdhet mellan män och kvinnor var ett av skälen till att jag engagerade mig politiskt i tonåren. Jag är därför mycket stolt över att få möjligheten att ansvara för dessa frågor inom regeringen, säger Maria Arnholm i ett pressmeddelande (21/1).

– Frågan om jämställda löner, pojkars sjunkande resultat i skolan och mäns våld mot kvinnor tillhör de viktiga områden jag vill fokusera mitt arbete på, säger Maria Arnholm.

– Jag är glad att Maria Arnholm har tackat ja till att bli jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Hon har en lång erfarenhet av att vara både direktör och feminist, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo