2014-11-18

Hero Image

Make Equality är tillbaka

Efter en del tekniska utmaningar kan SKL äntligen erbjuda verktyget Make Equality igen. Make Equality är ett webbaserat verktyg för att mäta, systematisera och följa upp jämställdhetsarbetet. Det är gratis och öppet för alla att använda.

Make Equality har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som en möjlighet för kommuner, landsting och företag att mäta och följa upp sitt arbete med att jämställdhetsintegrera verksamheten.

Det bygger på den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och består av en generell basmodul för alla verksamheter. Det finns också särskilda moduler för förskola, kommun, räddningstjänst och skola.

Flera förbättringar

I samband med nylanseringen har flera förbättringar gjorts. Till skillnad mot tidigare behöver användare inte registrera något konto. Det finns två alternativ att spara rapporterna, dels i pdf, dels som CSV-format i Excel. Rapporterna kommer inte att sparas i en databas hos SKL. Av kostnadsskäl har även kopplingen till Jämix tagits bort. Det innebär att Make Equality inte längre mäter jämställdhetsarbetet enligt diskrimineringslagens krav på arbetsgivare.

– Vi vet att många som använt verktyget tidigare har väntat på den nya versionen och nu är den äntligen klar, säger Lillemor Harnell, samordnare för hållbar jämställdhet på SKL.

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till Lillemor Harnell: lillemor.harnell@skl.se.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo