2012-06-25

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar

Medlingsinstitutets senaste rapport visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar. Men variationen mellan olika sektorer är stor. Störst är löneskillnaden inom landstingen, där skiljer sig kvinnors och mäns löner hela 26 procent.

Statistiken visar att genomsnittslönen år 2011 var 29 000 kronor. Högst lön hade män i landstinget med en genomsnittslön på 39 300 kronor. Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 22 700 kronor, skriver Medlingsinstitutet i ett pressmeddelande (20/6).

Löneskillnaden mellan kvinnor och män i hela ekonomin var 14,1 procent. Det är en minskning av skillnaden med 0,2 procent jämfört med året innan. Tar man hänsyn till lönepåverkande faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor krymper skillnaden till 5,9 procent.

I rapporten framkommer även att:

  • kvinnors löneutveckling planar ut tidigare än männens, men att löneskillnaderna minskar i alla åldrar.
  • det blir vanligare med kvinnor i chefsbefattningar vilket bidrar till att skillnaderna minskar snabbare i gruppen över 45 år.
  • i flera utbildningar uppstår löneskillnader mellan könen direkt efter examen. Tydliga exempel är några av civilingenjörsutbildningarna.

– Den viktigaste orsaken till löneskillnaden är att kvinnor och män återfinns i olika yrken. Att skillnaderna minskat beror i huvudsak på att det blivit fler kvinnor i yrken med högre löneläge. I åldrarna över 45 år har fler kvinnor fått ledningsarbete och det påverkar också löneskillnaden, säger Johan Ekberg som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Rapporten om löneskillnader finns att ladda ned på Medlingsinstitutets hemsida.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo