2017-10-27

Hero Image
Foto: Kvinna till kvinna

Lena Ag blir generaldirektör för jämställdhets-myndigheten

Lena Ag, för närvarande generalsekreterare för Kvinna till kvinna, blir ny generaldirektör för den nya jämställdhetsmyndigheten, som slår upp sina portar den 1 januari 2018. Det meddelade igår jämställdhetsminister Åsa Regnér på en presskonferens.

– Vi ska bort från projektifiering och splittring – mot en mer långsiktig och strategisk styrning. Det övergripande målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, sa Lena Ag på presskonferensen.

Åsa Regnér nämnde att jämställdhetsmyndighetens största uppgift blir att se till att resultat kopplat till de jämställdhetspolitiska målen följs upp.

– Vi har tidigare inte haft någon sådan funktion för jämställdhetspolitiken, vilket är ganska anmärkningsvärt, eftersom det finns på andra politikområden. Vi behöver ett samlat grepp och en tydlig styrning av jämställdhetsarbetet, sa hon.

– Jag vill gratulera Lena Ag till den nya tjänsten som generaldirektör, hon har en gedigen erfarenhet och ett stort engagemang inom jämställdhetsarbete, både internationellt och i Sverige! Det är med tillförsikt vi flyttar över uppdragen att jämställdhetsintegrera myndigheter och universitets- och högskolesektorn till den nya myndigheten. Vi på Nationella sekretariatet för genusforskning ser fram emot ett framtida gott och för bägge parter givande samarbete, säger Maria Grönroos, tf föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.

Lena Ag har också varit politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet, projektledare i Justitiedepartementet för frågor om hedersrelaterat våld och förtryck samt ingått i Margot Wallströms kabinett under hennes tid som vice ordförande för EU- kommissionen.

Regeringen har nu också fattat beslut om jämställdhetsmyndighetens instruktion.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo