2012-10-30

Länsstyrelsen får 500 000 kr för att utveckla jämställdhetsarbetet

Länsstyrelsen på Gotland får 500 000 kr från regeringen för att ta fram ett förslag på hur arbetet med jämställdhetsintegrering kan utvecklas i länen under 2013-2014.

Alla länsstyrelser har i uppdrag att arbeta för att de jämställdhetspolitiska målen ska få genomslag i sina respektive län. De ska också integrera jämställdhetsperspektivet i all sin verksamhet och ta fram och analysera könsuppdelad statistik för länet. Nu får Länsstyrelsen på Gotland en halv miljon kronor för att studera vilka utvecklingssatsningar som bör göras för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen. – Vi ska nu dels ta fram en beskrivning av hur arbetet fungerar i dag, men vi ska framförallt göra en analys av vilka målgrupper som utvecklingssatsningen ska ha och vilka behov dessa nyckelaktörer har av kompetensutveckling. Detta ska vi slutligen presentera i en plan för Utbildningsdepartementet den 15 februari, så det är bråttom, tillägger länsrådet Peter Molin, som är glad och stolt för det förtroende som Länsstyrelsen på Gotland har fått.

Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo Partner Logo